Δήμος Λευκωσίας - Ανανέωση Κάρτας για Εταιρείες

Ανανέωση Κάρτας για Εταιρείες
Χρεώσεις
Οι τιμές για όλους τους χώρους στάθμευσης εκτός του Ποδοκάταρο (Κολοκάση) είναι:

  • 1 μήνας €40,00
  • 3 μήνες (10% έκπτωση, δηλ. €108,00)
  • 6 μήνες (15% έκπτωση, δηλ. €204,00)
  • 12 μήνες (20% έκπτωση, δηλ. €384,00)

Οι τιμές για το χώρο στάθμευσης Ποδοκάταρο (Κολοκάση) είναι:

  • 1 μήνας €30,00
  • 3 μήνες (10% έκπτωση, δηλ. €81,00)
  • 6 μήνες (15% έκπτωση, δηλ. €153,00)
  • 12 μήνες (20% έκπτωση, δηλ. €288,00)