Έκδοση Αδειών Πλανοδιοπώλησης για την Υπαίθρια Αγορά της Κυριακής (Παζαράκι στο «ΟΧΙ»)

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ / Έντυπα & Αιτήσεις / Έκδοση Αδειών Πλανοδιοπώλησης για την Υπαίθρια Αγορά της Κυριακής (Παζαράκι στο «ΟΧΙ»)