Δήμος Λευκωσίας - Καθαριότητα

Καθαριότητα

1. Σκοπεύω να τοποθετήσω στο πεζοδρόμιο ή στο διπλανό οικόπεδο, κλαδεύματα και παλιά αντικείμενα(ψυγείο, τηλεόραση, κρεβάτια, παλιά έπιπλα). Που πρέπει να αποταθώ για να τα περισυλλέξουν;
Δεν πρέπει να τοποθετήσετε τα πιο πάνω στο πεζοδρόμιο ή σε ανοιχτό χώρο πριν συνεννοηθείτε με την Υπηρεσία Καθαριότητας. Πρέπει να μιλήσετε πρώτα με την Υπηρεσία Καθαριότητας στο τηλέφωνο 22797620 ή το ΓΕΠΔ στα τηλέφωνα 22797007, για να συνεννοηθείτε πότε θα αντιμετωπιστεί το αίτημά σας.

Σε αντίθετη περίπτωση θα υπόκεισθε σε εξώδικο πρόστιμο που ανέρχεται σε €34