Οδικός Φωτισμός

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ / Συχνές Ερωτήσεις / Οδικός Φωτισμός
1. Ποιο είναι το ωράριο για τον οδικό φωτισμό?
Η ρύθμιση του ωραρίου λειτουργίας του οδικού φωτισμού δεν γίνεται κατά δρόμο ή περιοχή αλλά είναι παγκύπρια με βάση συμφωνίας Τοπικών Αρχών / ΑΗΚ / Αστυνομίας. Το ωράριο λειτουργίας του οδικού φωτισμού ανάβει μισή ώρα μετά τη δύση του ηλίου και σβήνει πενήντα λεπτά πριν την ανατολή. Αυτό ισχύει παγκύπρια.
Στο ΓΕΠΔ στα τηλέφωνα 22797007, για να δώσετε την ακριβή διεύθυνση που παρουσιάζετε το πρόβλημα.