Τεχνική Υπηρεσία

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ / Συχνές Ερωτήσεις / Τεχνική Υπηρεσία
1. Θέλω να κάνω κάποια βελτίωση που πρέπει να αποταθώ;
Θα αποταθείτε στον κλάδο ελέγχου ανάπτυξης στα τηλέφωνα 22797501, 22797502  ή στην ιστοσελίδα του Δήμου www.nicosia.org.cy για περισσότερες πληροφορίες.
Θα αποταθείτε στον κλάδο ελέγχου ανάπτυξης στα τηλέφωνα 22797501, 22797502 ή στην ιστοσελίδα του Δήμου www.nicosia.org.cy για περισσότερες πληροφορίες.
Θα αποταθείτε στον κλάδο ελέγχου ανάπτυξης στα τηλέφωνα 22797501, 22797502 ή στην ιστοσελίδα του Δήμου www.nicosia.org.cy για περισσότερες πληροφορίες.
Θα αποταθείτε στο ΓΕΠΔ στο τηλέφωνο 22797007, για να δώσετε την ακριβή διεύθυνση που παρουσιάζεται το πρόβλημα.
Θα αποταθείτε στο ΓΕΠΔ στο τηλέφωνο 22797007, για να δώσετε την ακριβή διεύθυνση που παρουσιάζεται το πρόβλημα.
Θα αποταθείτε στο ΓΕΠΔ στο τηλέφωνο 22797007, για να δώσετε την ακριβή διεύθυνση που παρουσιάζεται το πρόβλημα.