Δήμος Λευκωσίας - Δήμαρχοι μετά το 1960
Δήμαρχοι μετά το 1960

Δήμαρχοι μετά το 1960


Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης
Δήμαρχος Λευκωσίας
2012-ΣΗΜΕΡΑ
Ελένη Μαύρου
Δήμαρχος Λευκωσίας
2007-2011
Μιχαλάκης Ζαμπέλας
Δήμαρχος Λευκωσίας
2001-2006
Δημητριάδης Λέλλος
Δήμαρχος Λευκωσίας
1974-2001
Κυθραιώτης Χριστόφορος
Δήμαρχος Λευκωσίας
1974(Αύγουστος)
Δημητριάδης Λέλλος
Δήμαρχος Λευκωσίας
1971(Δεκ.)-1974(Ιούλιος)
Ιωαννίδης Οδυσσέας
Δήμαρχος Λευκωσίας
1964-1970
Σπανός Γιώργος Μ
Δήμαρχος Λευκωσίας
1960-1962,1963-1964
Σκέττος Διομήδης
Δήμαρχος Λευκωσίας
1959-1960