Δήμος Λευκωσίας - Δήμαρχοι επι Αγγλοκρατίας
Δήμαρχοι επι Αγγλοκρατίας

Δήμαρχοι επι Αγγλοκρατίας


Δέρβης Θεμιστοκλής
Δήμαρχος Λευκωσίας (Αγγλοκρατία)
1.6.1949–18.12.1959
Κληρίδης Ιωάννης
Δήμαρχος Λευκωσίας (Αγγλοκρατία)
1.6.1946–31.5.1949
Δέρβης Θεμιστοκλής
Δήμαρχος Λευκωσίας (Αγγλοκρατία)
5.4.1929–28.5.1946
Μαρκίδης Γεώργιος
Δήμαρχος Λευκωσίας (Αγγλοκρατία)
6.4.1926–31.3.1929
Θεοδότου Αντώνιος
Δήμαρχος Λευκωσίας (Αγγλοκρατία)
8.1.1924–31.3.1926
Λιασίδης Αχιλλέας
Δήμαρχος Λευκωσίας (Αγγλοκρατία)
1.4.1911–31.12.1923
Shevket Bey Podamialyzade
Δήμαρχος Λευκωσίας (Αγγλοκρατία)
11.4.1908–31.3.1911
Λιασίδης Αχιλλέας
Δήμαρχος Λευκωσίας (Αγγλοκρατία)
1.8.1888–10.4.1908
Σεβέρης Χριστόδουλος
Δήμαρχος Λευκωσίας (Αγγλοκρατία)
15.11.1882–31.7.1888