Οδικός Φωτισμός

Το 1906 οι λάμπες κηροζίνης αντικαταστάθηκαν από λάμπες πιέσεως. Οι «δημοτικές» λάμπες εγκαταστάθηκαν σε σταθερές αποστάσεις κατά μήκος του δρόμου δημιουργώντας την αίσθηση «έκλειψης ηλίου» με το « ήσυχο καθαρό φως» του νέου λαμπτήρα «που εξαφάνιζε το σκοτάδι και μετέτρεπε σε φως της μέρας» (Φωνή της Κύπρου, 22 Ιανουαρίου 1906). Το ηλεκτρικό φως στους δρόμους εμφανίστηκε το 1912.

Το δίκτυο οδικού φωτισμού ακολουθώντας την εξελικτική του πορεία μέσα στο χρόνο, καλύπτει σήμερα δρόμους συνολικού μήκους δεκάδων χιλιομέτρων. Σε ολόκληρη την περιοχή του Δήμου Λευκωσίας ο αριθμός των εγκατεστημένων φωτιστικών σωμάτων έχει περίπου φθάσει τα 6500, με λαμπτήρες νέας τεχνολογίας και ψηλής απόδοσης (λαμπτήρες ατμών ψηλής πίεσης Νατρίου).