Αστική Ανάπτυξη & Πληθυσμός

Κατά τη διάρκεια της βρετανικής αποικιοκρατίας, ιδιαίτερα τις τελευταίες δεκαετίες ο πληθυσμός της Λευκωσίας αυξήθηκε θεαματικά και η ίδια η πόλη επεκτάθηκε σε μεγάλο βαθμό σε σχέση με τις άλλες πόλεις. Η Λευκωσία ως η έδρα της κυβέρνησης με ένα αυξανόμενο αριθμό γραφείων, προσέλκυσε μεγάλες εταιρείες και επειδή η οικονομία του νησιού βασιζόταν στις εισαγωγές, αυτό συνέβαλε να καταστεί η πόλη το μεγαλύτερο κέντρο εμπορίου. Τα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης που λειτουργούσαν στην πρωτεύουσα αποτελούσαν επίσης άλλο ένα κίνητρο για τον κόσμο, για να ζει μέσα ή κοντά στη πόλη. Ο πληθυσμός των αγροτικών περιοχών ο οποίος δεν μπορούσε πλέον να δουλέψει τη γη σε ικανοποιητικό βαθμό, προσπαθώντας να βελτιώσει το βιοτικό του επίπεδο, εγκαταστάθηκε στην πρωτεύουσα.

Η Λευκωσία δεν υπέστη σοβαρές κοινωνικές αλλαγές λόγω της αστυφιλίας αφού από την μια δεν είχε βαριά βιομηχανία για να ενθαρρύνει μεγάλους αριθμούς ανθρώπων να εγκατασταθούν στην περιοχή και από την άλλη ο αριθμός αυτών που μετοικούσαν, ενεργούσε ως βαλβίδα ασφάλειας για την αύξηση του πληθυσμού στις πόλεις. Αντίθετα, λόγω της καλής Δημοτικής Εκπαίδευσης στα χωριά και των στενών σχέσεων που αναπτύσσονται σε μια μικρή χώρα ανάμεσα στο λαό, οι μέτοικοι στην πρωτεύουσα δεν διαχωρίζονταν αλλά ενσωματώθηκαν ομαλά με τους αυτόχθονες. Οι περισσότεροι από αυτούς προέρχονταν από την επαρχία Λευκωσίας και δεν έχασαν επαφή με τα χωριά τους. Τα χωριά στα περίχωρα της πόλης σχημάτισαν μια ζώνη προαστίων, μερικά από τα οποία συνενώθηκαν με την κυρίως πόλη αφού εκεί εγκαταστάθηκαν οι περισσότεροι νέοι κάτοικοι της πρωτεύουσας. Ο διαχωρισμός μεταξύ της πόλης και των αγροτικών περιοχών έγινε λιγότερο εμφανής στο τέλος της Αγγλοκρατίας στην Κύπρο.