Παροχή Νερού & Αποχετεύσεις

Το οθωμανικό σύστημα νερού Αράπ Αχμέτ ήταν η βάση για την υδροδότηση της Λευκωσίας κατά την Αγγλοκρατία. Μέχρι την ίδρυση του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας το 1951 την ευθύνη για την υδροδότηση είχε το Δημαρχείο. Οι ανοιχτοί οχετοί αντικαταστάθηκαν γρήγορα (1879) με σιδερένιες σωλήνες και η τακτική εκκένωσης τους, βελτίωσε τις υγειονομικές συνθήκες της πόλης. Νεροφόροι πάνω σε μουλάρια πουλούσαν νερό σε πήλινες κανάτες μέχρι και τη δεκαετία του 1930.