Δήμος Λευκωσίας - Προγράμματα Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών (5-12 χρονών)

Προγράμματα Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών (5-12 χρονών)

Ο ΔΗΜΟΣ / Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο / Προγράμματα Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών (5-12 χρονών)

Πολυπολιτισμικό Κέντρο Φροντίδας Παιδιών Λευκωσίας

Προγράμματα Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών από Τοπικές Αρχές

Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου (Σχολική Περίοδος)

Καλοκαιρινό Αγίων Ομολογητών

Καλοκαιρινό Αγίου Ανδρέα

Καλοκαιρινό Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου