Ανάπλαση Περιοχής Παλιού Δημαρχείου

Χρηματοδότηση: Το  Έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Πολιτικής, την Κυπριακή Δημοκρατία και το Δήμο Λευκωσίας. Προγραμματική Περίοδος 2007 - 2013
Η Ανάπλαση της περιοχής του Παλιού Δημαρχείου στοχεύει στην αναζωογόνηση της περιοχής, στην ανάδειξη της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς του Ιστορικού Κέντρου της πρωτεύουσας,η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, οι προσέλκυση νέων κατοίκων καθώς και η προσέλκυση επιχειρήσεων συμβατών με τον χαρακτήρα της περιοχής.

Η περιοχή του έργου συνδέεται με την περιοχή του έργου της Ανάπλασης τμήματος της περιοχής Ταχτ - ελ - Καλέ και οι δύο περιοχές περιλαμβάνονται στον μεγάλο αναβαθμισμένο άξονα από την Πύλη Αμμοχώστου μέχρι την Πύλη Πάφου, εφαπτόμενο της πράσινης γραμμής.

Στόχοι του έργου:
 • η ποιοτική αναβάθμιση του δομημένου περιβάλλοντος με την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της περιοχής,
 • η ανάδειξη των σημαντικών δειγμάτων αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και η ενίσχυση του παραδοσιακού χαρακτήρα
 • η κινητοποίηση του ιδιωτικού τομέα για συνολική συντήρηση και επαναχρησιμοποίηση των εγκαταλειμμένων οικοδομών με την πρόσθετη αξιοποίηση των κινήτρων για Διατηρητέες Οικοδομές
 • η αναζωογόνηση της κοινότητας προσελκύοντας νέους κατοίκους και οικονομική δραστηριότητα, αυξάνοντας έτσι τον πληθυσμό
 • η δημιουργία δυνατοτήτων για αναψυχή διαφόρων ομάδων του πληθυσμού
 • η επαναδραστηριοποίηση του ιδιωτικού τομέα με τη δημιουργία μικρών επιχειρήσεων συμβατών με την επικρατούσα οικιστική χρήση
 • η διατήρηση της αρχιτεκτονικά αξιόλογης κληρονομιάς της πόλης
 • η δημιουργία διευκολύνσεων στάθμευσης και η εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κατάλληλων για την περιοχή.
 • η δημιουργία δυνατοτήτων για την παραπέρα συνεχή ανάπτυξη της διαδικασίας δημόσιας πληροφόρησης.
Τα βελτιωτικά έργα ανάπλασης της περιοχής Παλιού Δημαρχείου συμπεριλαμβάνουν τις πιο κάτω εργασίες:
 • Συντήρηση και αποκατάσταση των όψεων οικοδομών
 • Ανάπλαση των δρόμων και των πλατειών, κατασκευάζοντας νέο οδόστρωμα και πεζοδρόμια
 • Εγκατάσταση νέου οδικού φωτισμού και αστικού εξοπλισμού
 • Υπογειοποίηση και βελτίωση των δικτύων και υπηρεσιών κοινής ωφελείας
 • Αναβάθμισης του συστήματος απομάκρυνσης των νερών της βροχής.
Με το έργο έχουν βελτιωθεί οι ακόλουθες οδοί: Τεμπών, Επτανήσου, Μάνης, Τρίτωνα, Ταλού, Αλκιβιάδους, Τεθλασμένης, Ληδήνις, Διογένους, πλατείας Δημαρχίας, Ισαακίου Κομνηνού, Αττάλειας, Σούτσου, Παλιάς Ηλεκτρικής(Απ. Βαρνάβα) και Πειραιώς. 

Το έργο έχει υλοποιηθεί κατά φάσεις, όπως πιο κάτω:
Φάση Α: Περιλαμβάνονται οι οδοί Τεμπών, Μάνης, Τρίτωνα, Ταλού και Τεθλασμένης
Φάση Β: Περιλαμβάνονται οι οδοί Ληδήνις, Αλκιβιάδους, πλατείας Δημαρχίας και Διογένους
Φάση Γ: Περιλαμβάνονται οι οδοί Παλιάς Ηλεκτρικής (Αποστόλου Βαρνάβα), Αττάλειας και Σούτσου,
Φάση Δ: Περιλαμβάνονται οι οδοί Επτανήσου, Ισαακίου Κομνηνού και Πειραιώς

Το Έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και τον Κρατικό Προϋπολογισμό για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 με στόχο την αναζωογόνηση υποβαθμισμένων αστικών περιοχών στο Δήμο Λευκωσίας

Άλλα Έργα

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δημιουργίας «Έξυπνης Πόλης»

Ο Δήμος Λευκωσίας, στοχεύοντας στην ανάδειξη της Λευκωσίας σε έξυπνη...

Περισσότερα
Αποκατάσταση του κτηρίου πρώην «ΕΚΑΤΕ»

Το κτήριο είναι διατηρητέο, μέρος του συγκροτήματος του Νέου Δημαρχείου,...

Περισσότερα
Δημαρχείο Λευκωσίας

Το Δημαρχείο Λευκωσίας είναι ένα ανοικτό και φιλόξενο για τους δημότες...

Περισσότερα
Εξωραϊσμός Τμήματος της Λαϊκής Γειτονιάς

Το Έργο «Εξωραϊσμός Τμήματος της Λαϊκής Γειτονιάς του Δήμου», που αφορά...

Περισσότερα