Δημοτικό Κοιμητήριο

Ο ΔΗΜΟΣ / Υπηρεσίες / Οικονομικό Τμήμα / Δημοτικό Κοιμητήριο
Βρίσκεται κοντά στο χωριό Νήσου σε απόσταση δώδεκα χιλιομέτρων περίπου από τη Λευκωσία. Συγκεκριμένα, βρίσκεται δυτικά του νέου αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας – Λεμεσού στο ύψος της Βιομηχανικής Περιοχής στο δρόμο που συνδέει τον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού με το χωριό Τσέρι.

Το Κοιμητήριο έχει 10.000 τάφους περίπου και αναμένεται ότι θα ικανοποιήσει τις ανάγκες των δημοτών σε χώρους ταφής για 50 και πλέον χρόνια. Έγινε ήδη καθαγιασμός, περίφραξη και η διαμόρφωση του χώρου για 1.550 περίπου τάφους.

Όσοι επιθυμούν να έχουν δικαίωμα χρήσης ιδιωτικού τάφου θα καταβάλουν τα ακόλουθα τέλη:
  • Τάφοι Α’ Κατηγορίας €1.708,60
  • Τάφοι Β’ Κατηγορίας €854,30
  • Τάφοι Γ’ Κατηγορίας €598,00
  • Τάφοι Δ’ Κατηγορίας €250,00
  • Τάφοι Ε’ Κατηγορίας €598,00 (αλλόθρησκοι)
Για τους δημότες, οι συγγενείς των οποίων επιλέγουν ταφή σε κοινούς τάφους πενταετούς χρήσης, η ταφή θα γίνεται δωρεάν νοουμένου ότι οι συγγενείς θα εκχωρούν στο Δήμο το δικαίωμα είσπραξης του επιδόματος που καταβάλλεται από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τα έξοδα κηδείας.

Οι επιφανείς πολίτες του Κράτους, οι εκάστοτε Πρόεδροι της Δημοκρατίας, οι Αρχιεπίσκοποι και οι Δήμαρχοι Λευκωσίας θα θάβονται δωρεάν, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: Δημήτρης Χρίστου 99606913