Δήμος Λευκωσίας - Ο Δήμαρχος Λευκωσίας στην Άτυπη Συνάντηση Υπουργών για την Πολιτική Συνοχής ως εκπρόσωπος της οργάνω

Ο Δήμαρχος Λευκωσίας στην Άτυπη Συνάντηση Υπουργών για την Πολιτική Συνοχής ως εκπρόσωπος της οργάνω

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις (2012) / Ο Δήμαρχος Λευκωσίας στην Άτυπη Συνάντηση Υπουργών για την Πολιτική Συνοχής ως εκπρόσωπος της οργάνω
Τετ, 07 Νοε. 2012 05:00
Ο Δήμαρχος Λευκωσίας Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης συμμετείχε στην άτυπη συνάντηση Υπουργών για την Πολιτική Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως εκπρόσωπος της οργάνωσης των κύριων Ευρωπαϊκών πόλεων Eurocities την Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2012. Η Eurocities παρέχει μια πολιτική πλατφόρμα στις πόλεις μέλη της για έκφραση των θέσεων τους σε Ευρωπαϊκό επίπεδο με μια φωνή.

Η άτυπη συνάντηση Υπουργών, της οποίας προέδρευσε ο Υφυπουργός για Ευρωπαϊκές Υποθέσεις κ. Ανδρέας Μαυρογιάννης, πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία στην παρουσία του Επιτρόπου Περιφερειακής Πολιτικής κ. Johannes Hahn, εκπροσώπου του Επιτρόπου Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης κ. Laszlo Andor, της Προέδρου της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κας Danuta Hubner, του Προέδρου της Επιτροπής των Περιφερειών κ. Ramon Luis Valcarcel, του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής κ. Staffan Nilsson και άλλων εκπροσώπων σχετικών οργάνων της ΕΕ και Ευρωπαϊκών οργανώσεων.

Κατά τη συνάντηση ο Δήμαρχος Λευκωσίας ανάφερε «Αν θέλουμε την πολιτική συνοχής να καταστεί πιο αποτελεσματική, πρέπει να αναγνωριστεί η δυνατότητα των πόλεων να διαδραματίσουν ένα σημαντικά μεγαλύτερο ρόλο στην οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης. Η επένδυση στις πόλεις της Ευρώπης επιβάλλεται να καταστεί επείγουσα προτεραιότητα για τα Διαρθρωτικά Ταμεία της νέας προγραμματικής περιόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο παρόν οικονομικό πλαίσιο η Ευρώπη δεν έχει την πολυτέλεια να χρηματοδοτήσει προγράμματα που αγνοούν τη ζωτική συμβολή που μπορούν να έχουν οι κύριες Ευρωπαϊκές πόλεις στην επίτευξη μιας πιο έξυπνης, πράσινης και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπης του 2020 και μετά».

Υπογράμμισε τρεις κύριους παράγοντες για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των Κανονισμών για τα Διαρθρωτικά Ταμεία που θα επιτρέψουν στις πόλεις να συμβάλουν καθοριστικά στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της νέας Πολιτικής Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
  • Πρώτο, την άμεση εμπλοκή των κύριων πόλεων μας στις Συμφωνίες Εταιρικής Σχέσης, στο πλαίσιο των οποίων προτείνεται να καθοριστούν οι εθνικές στρατηγικές και επενδυτικές προτεραιότητες για τη χρήση των Διαρθρωτικών Ταμείων.
  • Δεύτερο, την ανάθεση της διαχείρισης χρηματοδοτικών πόρων σε πόλεις για την εφαρμογή ολοκληρωμένων σχεδίων παρέμβασης σε συγκεκριμένες αστικές περιοχές, διασφαλίζοντας ότι οι επενδύσεις θα ανταποκρίνονται πραγματικά σε τοπικές ανάγκες.
  • Τρίτο, την αποφυγή μιας θεματικής συγκέντρωσης που θα υποσκάπτει στην πραγματικότητα το στόχο να εφαρμοστούν ολοκληρωμένες προσεγγίσεις και ιδιαίτερα την συμπερίληψη των βιώσιμων αστικών μεταφορών στις επενδυτικές προτεραιότητες για την μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.
Το απόγευμα της ίδιας μέρας ομάδα εκατόν περίπου επισήμων και άλλων μελών των αντιπροσωπειών που συμμετείχαν στη συνάντηση, είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στο ιστορικό κέντρο της Λευκωσίας και να επισκεφθούν περιοχές όπου υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη έργα που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΕ.

Πριν την ξενάγηση πραγματοποιήθηκε παρουσίαση της στρατηγικής της Λευκωσίας για την αναζωογόνηση του διαιρεμένου ιστορικού και ευρύτερου αστικού κέντρου, έργων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της με χρηματοδότηση από εθνικούς, τοπικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους και προοπτικών υλοποίησης νέων έργων απαραίτητων για την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης και αναζωογόνησης της πρωτεύουσας.

Κατά την επίσκεψη τους στο Δημαρχείο οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τις ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η πρωτεύουσα της Κύπρου αλλά και στις δυνατότητες της να συμβάλει στην ώθηση μιας αειφόρου ανάπτυξης.