Δήμος Λευκωσίας - Καινοτόμες Μέθοδοι Προστασίας, Συντήρησης και Αποκατάστασης στοιχείων Βιοκλιματικού Σχεδιασμού παραδ

Καινοτόμες Μέθοδοι Προστασίας, Συντήρησης και Αποκατάστασης στοιχείων Βιοκλιματικού Σχεδιασμού παραδ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις (2012) / Καινοτόμες Μέθοδοι Προστασίας, Συντήρησης και Αποκατάστασης στοιχείων Βιοκλιματικού Σχεδιασμού παραδ
Τρι, 30 Οκτ. 2012 05:00
Ο Δήμαρχος Λευκωσίας Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης παρουσίασε την Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2012 στο Δημαρχείο Λευκωσίας λεπτομέρειες για το πρόγραμμα «Καινοτόμες Μέθοδοι Προστασίας, Συντήρησης και Αποκατάστασης στοιχείων Βιοκλιματικού Σχεδιασμού παραδοσιακών οικοδομών του ιστορικού κέντρου της Λευκωσίας».

Το έργο αποτελεί ένα ερευνητικό πρόγραμμα, το οποίο εντάσεται στο πλαίσιο του προγράμματος «Κοινωνικές, Οικονομικές και Ανθρωπιστικές επιστήμες», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. και την Κυπριακή Δημοκρατία, μέσω της Δέσμης 2009-2010 του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας.

Το έργο περιλαμβάνει τον εντοπισμό, καταγραφή και μελέτη των παραγόντων που συμβάλλουν στη δημιουργία ευχάριστου περιβάλλοντος και θερμικής άνεσης στο εσωτερικό και στον άμεσο περιβάλλοντα χώρο των παραδοσιακών οικοδομών με στόχο την σύνταξη όρων και κατευθυντήριων γραμμών και την προώθηση «έξυπνων» λύσεων για την ορθή αποκατάσταση παραδοσιακών οικοδομών, με έμφαση στη διατήρηση και ενίσχυση των στοιχείων του βιοκλιματικού σχεδιασμού και της περιβαλλοντικά φιλικής προσέγγισης στη δόμησή τους.

Στο χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Λευκωσίας μεταξύ άλλων δήλωσε ότι «η παραδοσιακή μας αρχιτεκτονική με το σωστό προσανατολισμό, τις εσωτερικές αυλές, τους ημι-υπαίθριους χώρους, τα υλικά δόμησης, τους παχιούς τοίχους και τα μικρά ανοίγματα, διαχρονικά εξασφάλιζε συνθήκες μέγιστης θερμικής άνεσης στο εσωτερικό των κτηρίων και στους υπαίθριους χώρους των οικισμών με απλούς και φυσικούς τρόπους. Δημιουργήθηκαν έτσι αξιόλογα παραδείγματα περιβαλλοντικά φιλικής προσέγγισης απόλυτα εναρμονισμένα στο φυσικό τους τοπίο, άρτια λειτουργικά και αισθητικά, τα οποία αξίζει τον κόπο να μελετηθούν διεξοδικά».

Oι φορείς που συμμετέχουν είναι ο Δήμος Λευκωσίας σαν Ανάδοχος Φορέας, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Icomos - τμήμα Κύπρου και το Frederick Research Centre.

Οι φορείς θα προχωρήσουν στην διάδοση των συμπερασμάτων του προγράμματος και στην ενημέρωση των επαγγελματιών, των φορέων και του κοινού μέσω εντύπων, δημοσιεύσεων και συνεδρίων.

Η έναρξη του Έργου έγινε τον Ιούλιο του 2012 και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 24 μήνες.

Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στις € 101.360,00. Συμπληρωματικά το Πανεπιστήμιο Κύπρου συμβάλλει με επιπλέον χρηματοδότηση ύψους € 28.400.