Δήμος Λευκωσίας - Παρουσίαση του έργου της ανάπλασης τμήματος του παραδοσιακού πυρήνα του Καϊμακλιού - Τρίτη Φάση

Παρουσίαση του έργου της ανάπλασης τμήματος του παραδοσιακού πυρήνα του Καϊμακλιού - Τρίτη Φάση

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις (2012) / Παρουσίαση του έργου της ανάπλασης τμήματος του παραδοσιακού πυρήνα του Καϊμακλιού - Τρίτη Φάση
Πεμ, 25 Οκτ. 2012 05:00
Παρουσιάστηκαν τα σχέδια και οι διάφορες πρόνοιες του έργου της ανάπλασης τμήματος του παραδοσιακού πυρήνα του Καϊμακλιού της τρίτης φάσης στο Πολιτιστικό Κέντρο Καϊμακλιού «Μύλοι» την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2012. Ο Δήμαρχος Λευκωσίας Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης ευχαρίστησε του δημότες του Καϊμακλιού για την παρουσία τους και αναφέρθηκε στους σκοπούς και στα οφέλη που θα φέρει το έργο στην περιοχή. Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η αναζωογόνηση του παραδοσιακού πυρήνα του Καϊμακλιού, η λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση της περιοχής του πυρήνα, η παροχή κινήτρων στους ιδιοκτήτες και η προσέλκυση κατοίκων στην περιοχή.

Οι αρχιτέκτονες και μηχανικοί του έργου εξήγησαν τις φάσεις των εργασιών και τις διευθετήσεις που έγιναν για τις καθημερινές ανάγκες των κατοίκων ώστε να ελαχιστοποιηθεί η ταλαιπωρία των κατοίκων της περιοχής. Το έργο θα εκτελεστεί σε μικρές φάσεις ώστε να αποφευχθούν προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά την εκτέλεση των προηγούμενων έργων.

Η τρίτη φάση των έργων που έχει ξεκινήσει στις 24 Σεπτεμβρίου, θα καλύψει τις οδούς Γρίβα Διγενή (μέρος), Ξάνθης, Βασιλέως Παύλου (μέρος), Οάσεως και Αρρεναγωγείου (μέρος). Τα έργα περιλαμβάνουν την αποκατάσταση και συντήρηση των όψεων και των περιτειχισμάτων των οικοδομών, την κατασκευή νέου οδοστρώματος και πεζοδρομίων, την εγκατάσταση νέου οδικού φωτισμού και αστικού εξοπλισμού, καθώς και την υπογειοποίηση δικτύων κοινής ωφελείας (ΑΗΚ, ΣΥΛ, ΣΑΛ, CYTA) και αναβάθμιση του συστήματος ομβρίων υδάτων.

Οι παρευρισκόμενοι υπέβαλαν διάφορες απορίες που απαντήθηκαν από τους αρχιτέκτονες του έργου ενώ οι μελετητές θα βρίσκονται καθημερινά στην περιοχή για να παρακολουθούν την εξέλιξη των εργασιών.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α) και τον Κρατικό Προϋπολογισμό για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 με στόχο την αναζωογόνηση υποβαθμισμένων αστικών περιοχών στο Δήμο Λευκωσίας.