Δήμος Λευκωσίας - Οκτώ υποθέσεις δημόσιας οχληρίας ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκωσίας

Οκτώ υποθέσεις δημόσιας οχληρίας ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκωσίας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις (2012) / Οκτώ υποθέσεις δημόσιας οχληρίας ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκωσίας
Παρ, 28 Σεπ. 2012 04:00
Το Δημοτικό Συμβούλιο σε πρόσφατη συνεδρία του ενέκρινε, μετά από εισήγηση της Υγειονομικής Υπηρεσίας, τη λήψη μέτρων δημόσιας οχληρίας βάσει του περί Δήμων Νόμου για οκτώ υποθέσεις. Οι υποθέσεις αυτές αφορούν πρόκληση οχληρίας και επηρεασμό των ανέσεων των περιοίκων μέσω ηχορύπανσης, οσμορύπανσης και υπαίθριας αποθήκευσης / τοποθέτησης υλικών και αντικειμένων κατά τρόπο που επηρεάζει αρνητικά την καλή εικόνα της πόλη προκαλώντας ακαλαισθησία.

Το μήνυμα που στέλλει το Δημοτικό Συμβούλιο, μέσω και του προέδρου της Επιτροπής Υγείας Δρ. Κετώνη, είναι ότι οι επαγγελματικές / επιχειρηματικές δραστηριότητες του καθενός δεν πρέπει επ΄ ουδενή λόγο και δεν θα αφεθούν από μέρος του Δήμου να λειτουργούν σε αντίθεση με την υγιή διαβίωση των δημοτών μας και την εύρυθμη λειτουργία της πόλης.

Γιατί άλλωστε, όπως τονίζει εμφαντικά ο πρόεδρος της Επιτροπής Δρ. Κετώνης, υγεία σύμφωνα και με τον ορισμό της Παγκοσμίας Οργάνωσης Υγείας, δεν είναι απλώς η απουσία ασθένειας ή αναπηρίας αλλά μια κατάσταση πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας.