Δήμος Λευκωσίας - Ανάπλαση Περιοχής Παλιού Δημαρχείου στην εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας-Φάση Β

Ανάπλαση Περιοχής Παλιού Δημαρχείου στην εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας-Φάση Β

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις (2012) / Ανάπλαση Περιοχής Παλιού Δημαρχείου στην εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας-Φάση Β
Δευ, 24 Σεπ. 2012 04:00
Ο Δήμος Λευκωσίας προχώρησε την Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2012 στο άνοιγμα των προσφορών του έργου: «Ανάπλαση Περιοχής Παλιού Δημαρχείου στην εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας-Φάση Β», στην παρουσία των εκπροσώπων των προσφερόντων.

Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος - Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα 2007-2013, Ειδικός Στόχος - Αναζωογόνηση του αστικού περιβάλλοντος και προώθηση της επιχειρηματικότητας και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ, την Κυπριακή Δημοκρατία και το Δήμο Λευκωσίας.

Υποβλήθηκαν 5 προσφορές από τις ακόλουθες εταιρείες:
  •     Lois Builders LTD
  •     Κοινοπραξία Cyfield – A & A Αποστολίδης J. V.
  •     Kedris Constructions LTD & Α. Μ. Ανδρονίκου ΛΤΔ
  •     Επιχειρήσεις Αδελφοί Στέλιου Κουννά ΛΤΔ & C. Roushas Trading and Development Limited Κοινοπραξία
  •     CYBARCO LTD – A. Aristotelous Construction LTD 
Το έργο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την συντήρηση/αποκατάσταση όψεων, την ανάπλαση δρόμων με την κατασκευή νέων πεζοδρομίων και οδοστρώματος, την υπογειοποίηση και αναβάθμιση των δικτύων κοινής ωφελείας, νέο οδικό φωτισμό κ.λ.π. και καλύπτει την περιοχή γύρω από την Δημοτική Αγορά στην εντός των τειχών πόλη, στις οδούς Πλατεία Δημαρχίας, Διογένους, Διονύσου, Λιδίνης και Αλκιβιάδους (τμήμα).

Το έργο υπολογίζεται να ξεκινήσει αρχές του 2013 και να ολοκληρωθεί σε διάστημα 12 μηνών.