Δήμος Λευκωσίας - Η Λευκωσία σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την αξιοποίηση ιστορικών κοιμητηρίων

Η Λευκωσία σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την αξιοποίηση ιστορικών κοιμητηρίων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις (2012) / Η Λευκωσία σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την αξιοποίηση ιστορικών κοιμητηρίων
Τετ, 19 Σεπ. 2012 04:00
Πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο Maribor (Σλοβενία) συνάντηση στο πλαίσιο του έργου EUCEMET – European Cemeteries: Gardens of Souls, Diversity & Heritage, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα CULTURE 2007-2013 και αφορά στην εξέταση δυνατοτήτων, ευκαιριών και δυσκολιών αξιοποίησης κοιμητηρίων με ιστορικό ή αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον. Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών με τη διαχείριση και συντήρηση αυτών των χώρων.

Ο Δήμος Λευκωσίας συμμετέχει στο εν λόγω έργο ως εταίρος. Το εταιρικό σχήμα αποτελείται από την πόλη του Aviles (Ισπανία) που είναι ο επικεφαλής εταίρος, το ASCE (Association of Significant Cemeteries in Europe) και την πόλη Nebbiu από την Κορσική.

Από πλευράς της Λευκωσίας μελετούνται τα κοιμητήρια: Αγίων Ομολογητών, Κωνσταντίνου και Ελένης, το British cemetery και το Αρμένικο.

Σημειώνεται πως ένα από τα αποτελέσματα του έργου είναι η δημιουργία οδηγών καλής πρακτικής όσον αφορά:

α) τη «μουσειοποίηση» των κοιμητηριών

β) την ορθή αποκατάσταση τους και

γ) την προώθηση τους ως μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Κατά τη συνάντηση πραγματοποιήθηκε έκθεση φωτογραφίας από κοιμητήρια των πόλεων που συμμετέχουν στο έργο. Η έκθεση θα παρουσιαστεί σε όλες τις πόλεις που συμμετέχουν και θα καταλήξει στη Λευκωσία το Δεκέμβριο του 2012.

Τη Λευκωσία εκπροσώπησαν η Δημοτική Σύμβουλος κυρία Κάτια Απέγητου και ο Αρχιτέκτονας του Ενιαίου Ρυθμιστικού Σχεδίου Λευκωσίας κύριος Γιώργος Τσαγγαρίδης, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν με τον Αντιδήμαρχο του Maribor πόλη που είναι η Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα για το 2012, την Πρόεδρο του οργανισμού ASCE και την Επικεφαλής της εταιρείας “Maribor 2012”.

Ο Δήμος Λευκωσίας στο πλαίσιο της πολιτικής του για αξιοποίηση προγραμμάτων που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση, συμμετέχοντας σε αυτή την πρωτοβουλία στοχεύει στην ανταλλαγή εμπειριών και στη χρήση της τεχνογνωσίας που θα αποκτηθεί για την περαιτέρω αξιοποίηση, συντήρηση και προβολή των κοιμητηρίων της Λευκωσίας.