Δήμος Λευκωσίας - Έναρξη εργασιών για την ανάπλαση τμήματος του παλαιού πυρήνα Καϊμακλίου, Φάση Γ (1)

Έναρξη εργασιών για την ανάπλαση τμήματος του παλαιού πυρήνα Καϊμακλίου, Φάση Γ (1)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις (2012) / Έναρξη εργασιών για την ανάπλαση τμήματος του παλαιού πυρήνα Καϊμακλίου, Φάση Γ (1)
Τρι, 18 Σεπ. 2012 04:00
Ο Δήμος Λευκωσίας, ως Τελικός Δικαιούχος του Έργου, πληροφορεί το κοινό ότι τα βελτιωτικά έργα σε τμήμα του παλαιού πυρήνα Καιμακλίου, Φάση Γ, με σκοπό την αναζωογόνηση της περιοχής, θα αρχίσουν στις 24 Σεπτεμβρίου 2012. Τα έργα περιλαμβάνουν τις πιο κάτω εργασίες:
  •     Αποκατάσταση/συντήρηση των όψεων και των περιτειχισμάτων των οικοδομών.
  •     Κατασκευή νέου οδοστρώματος και πεζοδρομίων.
  •     Εγκατάσταση νέου οδικού φωτισμού και αστικού εξοπλισμού.
  •     Υπογειοποίηση δικτύων κοινής ωφελείας (ΑΗΚ, ΣΥΛ,ΣΑΛ, CYTA) και αναβάθμιση του συστήματος ομβρίων υδάτων.
Στη Φάση Γ περιλαμβάνονται οι οδοί Γρίβα Διγενή (μέρος), Ξάνθης, Βασιλέως Παύλου (μέρος), Οάσεως και Αρρεναγωγείου (μέρος).

Οι εργασίες θα ξεκινήσουν από την οδό Γρίβα Διγενή και την οδό Ξάνθης οι οποίες θα παραμείνουν κλειστές από τις 24 Σεπτεμβρίου 2012. Η οδός Γρίβα Διγενή θα είναι κλειστή από την Πλατεία Αγίας Βαρβάρας μέχρι την συμβολή της με την οδό Γρηγορίου Αυξεντίου.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες ή διευκρινίσεις παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε στο τηλ. 22797553 Γιώργος Τσαγγαρίδης και στο τηλ. 22797556  Σίμος Δρουσιώτης – Αρχιτέκτονες του Έργου.

Ο Δήμος Λευκωσίας εκφράζει τη λύπη του για τυχόν ταλαιπωρία του κοινού. Τα έργα ανάπλασης γίνονται προς όφελος της Λευκωσίας και των δημοτών της, ιδιαίτερα των κατοίκων της περιοχής. 

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και τον Κρατικό Προϋπολογισμό για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 με στόχο την αναζωογόνηση υποβαθμισμένων αστικών περιοχών στο Δήμο Λευκωσίας