Δήμος Λευκωσίας - Ανάπλαση Πλατείας Ελευθερίας και του Περιβάλλοντα χώρου Κατασκευή υπόγειου Χώρου Στάθμευσης στη λεωφ
Ανάπλαση Πλατείας Ελευθερίας και του Περιβάλλοντα χώρου Κατασκευή υπόγειου Χώρου Στάθμευσης στη λεωφ

Ανάπλαση Πλατείας Ελευθερίας και του Περιβάλλοντα χώρου Κατασκευή υπόγειου Χώρου Στάθμευσης στη λεωφ


05 Ιουλ. 2012 00:00
Ο Δήμος Λευκωσίας πληροφορεί το κοινό ότι οι εργασίες μετακίνησης των υφιστάμενων δικτύων της CYTA κατά μήκος της Λεωφόρου Ομήρου, πριν λίγο καιρό, έχουν ολοκληρωθεί χωρίς οποιαδήποτε καθυστέρηση. Παρόμοιες εργασίες προγραμματίζεται να εκτελεστούν στην οδό Κωστάκη Παντελίδη και στην αρχή της οδού Κωνσταντίνου Παλαιολόγου μέχρι την είσοδο του Δημαρχείου Λευκωσίας.

Οι εργασίες αφορούν στην κατασκευή του νέου δικτύου της CYTA και είναι αναγκαίες ώστε να υπάρχει συνεχής τροφοδοσία των υποστατικών που βρίσκονται στην εντός των τειχών πόλη, αφού το υφιστάμενο δίκτυο που βρίσκεται στην γέφυρα της Πλατείας Ελευθερίας θα ακυρωθεί για την κατεδάφιση της.

Οι εργασίες θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 11 Ιουλίου 2012 και θα έχουν διάρκεια ένα μήνα περίπου. Θα ξεκινήσουν από το δυτικό τμήμα της οδού Κ. Παντελίδη και θα καταλήξουν στην αρχή της οδού Κ. Παλαιολόγου, στο ύψος της εισόδου οχημάτων του Δημαρχείου Λευκωσίας. Τα νέα δίκτυα θα κινηθούν κατά μήκος των πεζοδρομίων της οδού Κ. Παντελίδη αλλά θα υπάρξουν σημεία όπου θα γίνουν σκάμματα και διασταυρώσεις προς το απέναντι πεζοδρόμιο για να κατασκευαστούν νέα φρεάτια για τις διακλαδώσεις ή να συνδεθούν με τα υφιστάμενα.

Κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών θα εφαρμοστούν προσωρινά νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ενώ στα επηρεαζόμενα σημεία θα τοποθετηθούν καθοδηγητικές πινακίδες και σήματα τροχαίας για τη διευκόλυνση των πεζών και οδηγών. Κατά την περίοδο αυτή θα απαγορεύεται η όδευση οχημάτων βαρετού τύπου και λεωφορείων από τον κυκλικό κόμβο του ΟΧΙ προς τις οδούς Κ. Παντελίδη και Ρηγαίνης.

Το βράδυ της 10η Αυγούστου 2012 ενδέχεται η οδός Κ. Παλαιολόγου να είναι κλειστή για την κυκλοφορία τροχοφόρων πλην των τροχοφόρων των κάτοικων της συγκεκριμένης οδού. Για τη ελαχιστοποίηση της ταλαιπωρίας του κοινού σε αρκετά τμήματα οι εργασίες θα πραγματοποιούνται κατά τις βραδινές ώρες.

Εκφράζουμε ξανά τη λύπη μας για την ταλαιπωρία του κοινού που θα προκληθεί αφού οι εργασίες πραγματοποιούνται στο εμπορικό κέντρο της εντός των τειχών πόλης.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και τον Κρατικό Προϋπολογισμό για την Προγραμματική Περίοδο 2007- 2013 με στόχο την αναζωογόνηση υποβαθμισμένων αστικών περιοχών στο Δήμο Λευκωσίας.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι δημότες μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του Δημότη (ΓΕΠΔ) στο τηλ. 22797007 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση citizenservice@nicosiamunicipality.org.cy