Δήμος Λευκωσίας - Νέοι Δρόμοι για την ένταξη Υπηκόων Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ) στην τοπική κοινωνία

Νέοι Δρόμοι για την ένταξη Υπηκόων Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ) στην τοπική κοινωνία

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις (2013) / Νέοι Δρόμοι για την ένταξη Υπηκόων Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ) στην τοπική κοινωνία
Τρι, 29 Ιαν. 2013 06:00
Υπογράφηκε σήμερα 29 Ιανουαρίου 2013 από το Δήμαρχο Λευκωσίας Κωνσταντίνο Γιωρκάτζη και τον Επικεφαλής του Κλάδου Ταμείων Αλληλεγγύης Αλέκο Κελβέρη , στα γραφεία του Κλάδου Ταμείων Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εσωτερικών η συμφωνία επιδότησης για επέκταση της Δράσης 4 «Προγράμματα ένταξης από τοπικές αρχές» η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης ΥΤΧ και την Κυπριακή Δημοκρατία.

Η Δράση 4 αποτελεί συνέχεια του έργου που υλοποίησε με μεγάλη επιτυχία ο Δήμος Λευκωσίας πέρσι με στόχο στη διευκόλυνση της διαδικασίας ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών στην κυπριακή κοινωνία και στην καλλιέργεια αποδοχής της διαφορετικότητας και πολυπολιτισμικότητας.

Η Δράση θα υλοποιηθεί από την κοινοπραξία του Δήμου Λευκωσίας ως Τελικός Δικαιούχος, του Πολυδύναμου Δημοτικού Κέντρου Λευκωσίας, των Δήμων Λεμεσού και Αγίου Δομετίου και της εταιρείας Συμβούλων G&D Social Lab ltd.

Η Δράση 4 «Προγράμματα ένταξης από τοπικές αρχές» αφορά το σχεδιασμό και την παροχή προγραμμάτων κοινωνικής στήριξης των ΥΤΧ και η χρηματοδότηση για την υλοποίηση του έργου ανέρχεται στις €218.000.

Στο πλαίσιο της Δράσης θα υλοποιηθούν προγράμματα κοινωνικής στήριξης, εκπαιδευτικά προγράμματα και ενημερωτικά σεμινάρια καθώς και ποικίλες πολιτιστικές δραστηριότητες. Επιπλέον στη Δράση ενταθήκαν νέες ενέργειες που αφορούν τη διεξαγωγή έρευνας για την καταγραφή των πληθυσμών των μεταναστών, την ανάπτυξη δικτύου για συνεργασία τοπικών αρχών, ΜΚΟ και συλλόγων μεταναστών και η πιλοτική λειτουργία Κέντρου Πληροφόρησης και Υποστήριξης στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας.

Ο Δήμος Λευκωσίας στοχεύει μέσα από την υλοποίηση πολυεπίπεδων ενεργειών κοινωνικής πρόνοιας, να διασφαλίσει την κοινωνική συνοχή και να στηρίξει ευαίσθητες ομάδες πολιτών, υποβοηθώντας στην διαδικασία ένταξης τους παρέχοντας τους ευκαιρίας κοινωνικοποίησης και αλληλεπίδρασης με τις τοπικές κοινωνίες.