Δήμος Λευκωσίας - Το Εγκριμένο Τοπικό Σχέδιο Λευκωσίας 2012

Το Εγκριμένο Τοπικό Σχέδιο Λευκωσίας 2012

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις (2013) / Το Εγκριμένο Τοπικό Σχέδιο Λευκωσίας 2012
Πεμ, 17 Ιαν. 2013 06:00
Το Εγκριμένο Τοπικό Σχέδιο Λευκωσίας 2012 που έχει δημοσιευτεί πρόσφατα από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών μετά την ολοκλήρωσή του έχει αναρτηθεί στην αίθουσα υποδοχής του Δημαρχείου Λευκωσίας και καλούνται οι δημότες ή κάθε ενδιαφερόμενος να ενημερωθούν για τις πρόνοιες του.

Το κείμενο με τίτλο Τοπικό Σχέδιο Λευκωσίας 2012 – Πρόνοιες και Μέτρα (έγκριση τροποποίησης μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μελέτης των ενστάσεων), το οποίο συμπληρώνει το κείμενο του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας 2011, και μαζί συναποτελούν το Εγκριμένο Τοπικό Σχέδιο Λευκωσίας 2012, Χάρτες Πολεοδομικών Ζωνών και Χρήσης Γης με ημερομηνία Δεκέμβριος 2012, και λεπτομερή κτηματικά σχέδια του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας 2012, καθώς και τα Εγκριμένα Παραρτήματα Τοπικών Σχεδίων 2012, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Λευκωσίας www.nicosia.org.cy, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών www.moi.gov.cy, καθώς και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως με την ηλεκτρονική διεύθυνση www.moi.gov.cy/tph.