Δήμος Λευκωσίας - Ανάπλαση περιοχής Παλιού Δημαρχείου Φάση Β και Γ στην Εντός των Τειχών πόλη της Λευκωσίας

Ανάπλαση περιοχής Παλιού Δημαρχείου Φάση Β και Γ στην Εντός των Τειχών πόλη της Λευκωσίας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις (2013) / Ανάπλαση περιοχής Παλιού Δημαρχείου Φάση Β και Γ στην Εντός των Τειχών πόλη της Λευκωσίας
Δευ, 10 Ιουν. 2013 15:00
Ο Δήμαρχος Λευκωσίας Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης υπέγραψε τα συμβόλαια τη Δευτέρα 10 Ιουνίου με την Κοινοπραξία επιχειρήσεων Αδελφοί Στέλιου Κουννά ΛΤΔ & C. ROUSIAS Trading and Development LTD για την Ανάπλαση του Παλιού Δημαρχείου Φάση Β και με τις εταιρείες CYBARCO LIMIDED  A. ARISTOTELOUS (CONSTRACTION) LIMITED JV για τη Φάση Γ.

Με τη συγχρηματοδότηση έργων από τα Ευρωπαϊκά Διαθρωτικά Ταμεία, την Κυπριακή Δημοκρατία και το Δήμο Λευκωσίας, συνεχίζεται η υλοποίηση των βελτιωτικών έργων ανάπλασης στην παλιά πόλη που συμπεριλαμβάνουν τις πιο κάτω εργασίες :
  • Συντήρησης και αποκατάστασης των όψεων οικοδομών κατά μήκος των οδών: Αλκιβιάδους , Διονύσου, Λιδίνης, Διογένους, Πλατεία Δημαρχείας, Επτανήσου (μέρος), Αττάλειας, Σούτσου, Παλιάς Ηλεκτρικής και Αποστόλου Βαρνάβα (Όψεις).
  • Ανάπλασης δρόμων και πλατειών, κατασκευάζοντας νέο οδόστρωμα και  πεζοδρόμια
  • Εγκατάστασης νέου οδικού φωτισμού και αστικού εξοπλισμού
  • Υπογειοποίησης δικτύων και υπηρεσιών κοινής ωφελείας
  • Αναβάθμισης του συστήματος απομάκρυνσης των νερών της βροχής

Το έργο Ανάπλασης Παλιού Δημαρχείου, Φάση Β (οδός Αλκιβιάδους, Διονύσου, Λιδίνης, Διογένους, Πλατεία Δημαρχείας), θα αρχίσει στις 25 Ιουνίου 2013 και θα έχει διάρκεια δώδεκα μηνών περίπου. Το κόστος υπολογίζεται να ανέλθει 1,540,175 Ευρώ.

Το έργο Ανάπλασης Παλιού Δημαρχείου , Φάση Γ (οδός Επτανήσου (μέρος), Αττάλειας, Σούτσου, Παλιάς Ηλεκτρικής και Αποστόλου Βαρνάβα (Όψεις) ), θα αρχίσει στις 25 Ιουνίου 2013 και θα έχει διάρκεια εννέα μηνών περίπου. Το κόστος υπολογίζεται να ανέλθει στις 684,016,50 Ευρώ.