Δήμος Λευκωσίας - Αργία του Αγίου Πνεύματος (Δευτέρα του Κατακλυσμού)

Αργία του Αγίου Πνεύματος (Δευτέρα του Κατακλυσμού)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις (2013) / Αργία του Αγίου Πνεύματος (Δευτέρα του Κατακλυσμού)
Παρ, 21 Ιουν. 2013 12:00
Ο Δήμος Λευκωσίας πληροφορεί το κοινό ότι τα γραφεία και οι υπόλοιπες υπηρεσίες του Δήμου (περιλαμβανομένων όλων των Δημοτικών Αγορών) θα είναι κλειστές τη Δευτέρα 24 Ιουνίου 2013 ημέρα του Αγίου Πνεύματος (Δευτέρα του Κατακλυσμού).

Πληροφορούνται επίσης οι ένοικοι τωv υπoστατικών από τα oπoία η συλλογή σκυβάλων γίνεται κάθε Δευτέρα, ότι η περισυλλογή σκυβάλων θα γίνει την Τετάρτη 26 Ιουνίου.