Δήμος Λευκωσίας - Αναστολή της ημερομηνίας επιβολής επιβάρυνσης του δημοτικού κτηματικού φόρου

Αναστολή της ημερομηνίας επιβολής επιβάρυνσης του δημοτικού κτηματικού φόρου

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις (2013) / Αναστολή της ημερομηνίας επιβολής επιβάρυνσης του δημοτικού κτηματικού φόρου
Πεμ, 04 Ιουλ. 2013 10:00
Ο Δήμος Λευκωσίας ανακοινώνει ότι η ημερομηνία επιβολής πρόσθετης επιβάρυνσης  για την εξόφληση του κτηματικού φόρου παρατείνεται μέχρι τις 12 Ιουλίου 2013, αντί της 28ης  Ιουνίου 2013 που φαίνεται στα τιμολόγια του δημοτικού κτηματικού φόρου που έχουν σταλεί.

Η παράταση στην ημερομηνία επιβολής της προσεπιβάρυνσης κρίθηκε αναγκαία για να διευκολυνθούν οι επηρεαζόμενοι φορολογούμενοι πολίτες, επειδή η τελευταία ημερομηνία πληρωμής συνέπεσε με το τέλος του μήνα και πολλοί δεν είχαν πληρωθεί μέχρι τότε ή και δεν είχε ξεκαθαρίσει η επιταγή μισθοδοσίας τους στις τράπεζες. 

Όσοι φορολογούμενοι έχουν ήδη  καταβάλει την πρόσθετη επιβάρυνση, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με το Τμήμα Φόρων  στο τηλέφωνο 22797335 για να διευθετηθεί η επιστροφή της στις αμέσως επόμενες μέρες.