Δήμος Λευκωσίας - Δήλωση Δημάρχου Λευκωσίας Κωνσταντίνου Γιωρκάτζη για το Έργο της Ανάπλασης της Πλατείας Ελευθερίας
Δήλωση Δημάρχου Λευκωσίας Κωνσταντίνου Γιωρκάτζη για το Έργο της Ανάπλασης της Πλατείας Ελευθερίας

Δήλωση Δημάρχου Λευκωσίας Κωνσταντίνου Γιωρκάτζη για το Έργο της Ανάπλασης της Πλατείας Ελευθερίας


20 Νοε. 2013 12:55
Με αφορμή δημοσιεύματα στον Τύπο αναφορικά με την ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας, θα ήθελα να αναφέρω τα πιο κάτω:

1. Το πιο πάνω έργο είναι υψίστης σημασίας και προτεραιότητας για το Δήμο Λευκωσίας και καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για επίσπευση και ολοκλήρωση του έργου, για το καλό της πόλης και των κατοίκων της.

2. Στις 15.11.2013 ο εργολάβος αποτάθηκε μονομερώς στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας και εξασφάλισε, μονομερώς, διατάγματα αναφορικά με τις εγγυήσεις που έχουν εκδώσει η Τράπεζα προς το Δήμο σε σχέση με την εκτέλεση του έργου. Επαναλαμβάνω ότι τα πιο πάνω διατάγματα εκδόθηκαν μονομερώς, χωρίς δηλαδή την παρουσία του Δήμου ή των δικηγόρων του.

3. Η υπόθεση έχει ορισθεί ενώπιον του Δικαστηρίου στις 22.11.2013 και την ημέρα εκείνη ο Δήμος θα εμφανισθεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, μέσω των δικηγόρων του, με σκοπό να προβεί σε παραστάσεις γιατί τα μονομερώς εκδοθέντα διατάγματα θα πρέπει να ακυρωθούν.

4. Εν πάση περιπτώσει, δεν πρόκειται ούτε και μπορώ να προβώ σε άλλη δήλωση αναφορικά με την εκκρεμούσα δικαστική διαδικασία, καθότι δεν έχω οποιαδήποτε πρόθεση να αναφέρω οτιδήποτε που θα μπορούσε να θεωρηθεί ως επέμβαση στο έργο της δικαιοσύνης.

5. Επιθυμώ όμως να διαβεβαιώσω το κοινό ότι θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια προώθησης του έργου παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζονται σε σχέση με ορισμένες πτυχές του.

6. Επ’ αυτού του θέματος ενδεχόμενα θα επανέλθω ενωρίς την άλλη βδομάδα.
16 Μαϊ. 2013 Ανάπλαση Πλατείας Ελευθερίας