Δήμος Λευκωσίας - Έργο Ανάπλασης της Πλατείας Ελευθερίας και του Περιβάλλοντα Χώρου
Έργο Ανάπλασης της Πλατείας Ελευθερίας και του Περιβάλλοντα Χώρου

Έργο Ανάπλασης της Πλατείας Ελευθερίας και του Περιβάλλοντα Χώρου


24 Φεβ. 2014 13:00
Ο Δήμος Λευκωσίας και η Εταιρεία Miltiades Neophytou Civil Engineering Contractors & Developers Ltd ανακοινώνουν ότι κατέληξαν σε φιλικό διακανονισμό για τερματισμό του συμβολαίου εκτέλεσης του έργου Ανάπλασης της Πλατείας Ελευθερίας και του Περιβάλλοντα χώρου, περιλαμβανομένου του Υπόγειου Χώρου Στάθμευσης στη Λεωφόρο Ομήρου.

Το έργο της Ανάπλασης της Πλατείας Ελευθερίας είναι ένα σύνθετο και πολυδιάστατο εγχείρημα στο κέντρο της πόλης και στο χώρο του σημαντικότερου ίσως ιστορικού μνημείου της πόλης, τα ενετικά τείχη. Χαρακτηρίζεται από τεχνική και γεωμετρική πολυπλοκότητα και την ανάγκη μεγάλης ακρίβειας στην τελειότητα κατασκευής που προκύπτει κυρίως από το καλλιτεχνικό μέρος του έργου.

Το πλαίσιο συνεργασίας των διαφόρων συμβαλλομένων μερών, όπως είχε διαμορφωθεί εξ αρχής, δεν δημιουργούσε τις προϋποθέσεις ομαλής εκτέλεσής του έργου, με αποτέλεσμα να προκύπτουν ολοένα και συχνότερα αμφισβητήσεις και απαιτήσεις οι οποίες προκαλούσαν καθυστερήσεις και νομικές αντιπαραθέσεις.

Ο Δήμος Λευκωσίας, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη ότι μια χρονοβόρα και απρόβλεπτης έκβασης διαδικασία επίλυσης των διαφορών μέσω της δικαστικής οδού, ουσιαστικά θα ματαίωνε το έργο αφού θα οδηγούσε στην απώλεια της χρηματοδότησής του, θεωρεί ότι η συγκεκριμένη λύση είναι η μόνη οδός για να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί το έργο με γνώμονα πάντα το καλό της πόλης. Στόχος της Δημοτικής Αρχής ήταν και παραμένει η καλύτερη διαχείριση του δημόσιου χρήματος.

Καθ’ όλη τη διάρκεια των συζητήσεων μέχρι και την τελική κατάληξη τηρούνταν ενήμεροι, η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης και οι Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης των δύο αξόνων συγχρηματοδότησης του έργου, καθώς επίσης και το Γραφείο της Γενικής Ελέγκτριας και το Γραφείο της Γενικής Λογίστριας του Κράτους.

Η υλοποίηση του σημαντικού αυτού έργου της πρωτεύουσας παραμένει πρώτη προτεραιότητα για τον Δήμο Λευκωσίας, γι’ αυτό προχωρεί άμεσα στη διαδικασία επαναπροκήρυξης προσφορών για ανάθεση του έργου, με στόχο να ολοκληρωθεί εντός των χρονοδιαγραμμάτων που προβλέπει η συμφωνία χρηματοδότησής του. Εντός των επόμενων ημερών ο Δήμος θα ανακοινώσει τον σχεδιασμό που εκπονεί για υλοποίηση του πιο πάνω στόχου.

Βάσει της σχετικής συμφωνίας, η οποία υπεγράφη σήμερα 24 Φεβρουαρίου 2014, από τους κ.κ. Κωνσταντίνο Γιωρκάτζη Δήμαρχο Λευκωσίας και Μιλτιάδη Νεοφύτου Διευθύνοντα Σύμβουλο της Miltiades Neophytou Civil Engineering Contractors & Developers Ltd, ο Δήμος Λευκωσίας θα καταβάλει στην Εταιρεία το ποσό των €530.000 ως ποσό διακανονισμού για εκτελεσθείσες εργασίες και για τη διακοπή του συμβολαίου.

Με την υπογραφή της συμφωνίας, η Εταιρεία Miltiades Neophytou Civil Engineering Contractors & Developers Ltd, αποσύρει τις δικαστικές αγωγές και διευθετούνται οριστικά όλες οι απαιτήσεις. Παράλληλα, αναγνωρίζοντας την ανάγκη εκτέλεσης του έργου χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις, η εταιρεία παραχωρεί τα γραφεία εργοταξίου για χρήση από τον νέο εργολάβο και από τον αρχιτέκτονα του έργου ενώ η εξωτερική περίφραξη του έργου θα παραμείνει στην κατοχή του Δήμου Λευκωσίας μέχρι την ολοκλήρωσή του.

Από το Δήμο Λευκωσίας και την Εταιρεία Miltiades Neophytou Civil Engineering Contractors & Developers Ltd