Δήμος Λευκωσίας - Προκήρυξη διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου της Ανάπλασης της Πλατείας Ελευθερίας
Προκήρυξη διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου της Ανάπλασης της Πλατείας Ελευθερίας

Προκήρυξη διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου της Ανάπλασης της Πλατείας Ελευθερίας


08 Απρ. 2014 08:30
Προκήρυξη διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου της Ανάπλασης της Πλατείας Ελευθερίας και του Περιβάλλοντα Χώρου και του έργου του Υπόγειου Χώρου Στάθμευσης στη Λεωφόρο Ομήρου

Την Παρασκευή 4 Απριλίου 2014 έχει προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για την υλοποίηση του έργου της Ανάπλασης της Πλατείας Ελευθερίας και του Περιβάλλοντα Χώρου και την Τετάρτη 19 Μαρτίου 2014 η προσφορά για την κατασκευή του Υπόγειου Χώρου Στάθμευσης Ομήρου. Η κατάθεση των προσφορών πρέπει να γίνει για μεν το πρώτο έργο στις 10:00 το πρωί στις 15 Μαΐου 2014, ενώ για την κατασκευή του Υπόγειου Χώρου Στάθμευσης Ομήρου στις 10:00 το πρωί την  Τετάρτη 30 Απριλίου 2014.
 
Η προσφορά για το έργο της Πλατείας Ελευθερίας αφορά την συμπλήρωση των εργασιών για την Ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας και του Περιβάλλοντα Χώρου και την Ανάπλαση της Τάφρου (Δυτικά και Ανατολικά του προμαχώνα Ντ' Αβίλα) καθώς και την τοπιοτέχνιση της, από το σημείο που έχουν διακοπεί οι εργασίες μετά τη λύση του Συμβολαίου με τον προηγούμενο Εργολάβο.
 
Περιλαμβάνει την Ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας και του περιβάλλοντα χώρου και συγκεκριμένα την συμπλήρωση των εργασιών για κατασκευή γέφυρας - πλατείας και υποστυλωμάτων, διορθωτικές εργασίες στα Ενετικά Τείχη, ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, εγκαταστάσεις ανελκυστήρων και εργασίες φωτισμού, εξοπλισμό (street furniture), κατασκευή καταστημάτων και χώρων υγιεινής.
 
Περιλαμβάνει επίσης, την Ανάπλαση της Τάφρου (Δυτικά και Ανατολικά του προμαχώνα Ντ' Αβίλα) με τη διαμόρφωση υπαίθριων χώρων και την τοπιοτέχνιση της, την κατασκευή καταστημάτων και χώρων υγιεινής καθώς και ηλεκτρολογικές εργασίες.
 
Η προσφορά συμπλήρωσης των εργασιών για τη δημιουργία υποστηριχτικού υπόγειου χώρου στάθμευσης στη Λεωφόρο Ομήρου συμπεριλαμβάνει την κατασκευή διώροφου χώρου στάθμευσης με ράμπες πρόσβασης από το δρόμο, δημόσια αποχωρητήρια, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και ανελκυστήρες σύνδεσης του χώρου στάθμευσης και της τάφρου με τις Πλατείες Σολωμού και Ελευθερίας.
 
Το έργο επίσης περιλαμβάνει διαπλάτυνση της Λεωφόρου Ομήρου, κατασκευή νέων πεζοδρομίων, νέου οδοστρώματος, οδικού εξοπλισμού / φωτισμού και σήμανσης.
 
Στις εργασίες θα περιλαμβάνονται επίσης όλες οι σχετικές ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και ειδικά συστήματα, εργασίες φωτισμού καθώς και εξωτερικές υπηρεσίες. Επιπρόσθετα θα συμπεριλαμβάνει τη μετακίνηση υπηρεσιών κοινής ωφελείας στη Λεωφόρο Ομήρου, οι οποίες βρίσκονται εντός του δρόμου και την επανεγκατάσταση τους στο νότιο πεζοδρόμιο καθώς και την κατασκευή νέου υποσταθμού της Α.Η.Κ.
 
Η Ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας και του Περιβάλλοντα Χώρου και του Υπόγειου Χώρου Στάθμευσης στη Λεωφόρο Ομήρου συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α) για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, τον Κρατικό Προϋπολογισμό και το Δήμο Λευκωσίας.
 
Για περισσότερες πληροφορίες: www.nicosia.org.cy