Δήμος Λευκωσίας - Έργο: Σταθμός μετεπιβίβασης στην Πλατεία Σολωμού (Κατασκευαστική Φάση Δ)
Έργο: Σταθμός μετεπιβίβασης στην Πλατεία Σολωμού (Κατασκευαστική Φάση Δ)

Έργο: Σταθμός μετεπιβίβασης στην Πλατεία Σολωμού (Κατασκευαστική Φάση Δ)


22 Μαϊ. 2014 16:30
Έργο: Σταθμός μετεπιβίβασης στην Πλατεία Σολωμού – Διευκόλυνση προσβάσεων στο σταθμό μετεπίβασης – Επίπεδο Τάφρου -  (Κατασκευαστική Φάση Δ)
 
Ο Δήμος Λευκωσίας πληροφορεί το κοινό ότι στις 29 Μαΐου 2014 θα ξεκινήσουν οι κατασκευαστικές εργασίες στο πλαίσιο του πιο πάνω έργου, το οποίο θα πραγματοποιηθεί σε τμήμα της τάφρου δυτικά της πλατείας Σολωμού και μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει:
·      διάνοιξη σήραγγας κάτω από την πλατεία Σολωμού,
·      κατασκευή νέων χώρων υγιεινής,
·      εγκατάσταση ανελκυστήρα και
·      διαμόρφωση του υπαίθριου χώρου περιλαμβανομένου νέου φωτισμού και εξοπλισμού.

Τα έργα αναμένεται να ξεκινήσουν στις 29 Μαΐου 2014 ενώ οι εργασίες υπολογίζεται να ολοκληρωθούν μέχρι το Μάρτιο 2015. Λόγω της εκτέλεσης των εργασιών  και καθ’ όλη την περίοδο εκτέλεσης του έργου θα ισχύσουν οι ακόλουθες διευθετήσεις:
  • Η σκάλα παρά το περίπτερο στη γωνία Λεωφόρου Ομήρου με Πλατεία Σολωμού, που οδηγεί στην τάφρο, θα παραμείνει κλειστή.
  • Μέρος της τάφρου δυτικά της πλατείας Σολωμού θα περιφραχθεί και δεν θα επιτρέπεται η είσοδος στο κοινό.
  • Οι χώροι υγιεινής στη τάφρο δυτικά της πλατείας Σολωμού θα καταργηθούν. Το κοινό καλείται να χρησιμοποιεί τη λυόμενη μονάδα χώρων υγιεινής, που λειτουργεί στο χώρο στάθμευσης του προμαχώνα Τρίπολη και το αποχωρητήριο αναπήρων  δίπλα από το περίπτερο της πλατείας Σολωμού.
Για οποιεσδήποτε πληροφορίες ή διευκρινίσεις παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε  στο τηλέφωνο: 22797573 Μαρίνα Τυμβίου.
 
Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και τον Κρατικό Προϋπολογισμό για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 με ειδικό στόχο την δημιουργία βιώσιμου συστήματος μεταφορών.