Δήμος Λευκωσίας - Άνοιγμα των Προσφορών για το Έργο Ανάπλασης της Πλατείας Ελευθερίας και του Περιβάλλοντα χώρου
Άνοιγμα των Προσφορών για το Έργο Ανάπλασης της Πλατείας Ελευθερίας και του Περιβάλλοντα χώρου

Άνοιγμα των Προσφορών για το Έργο Ανάπλασης της Πλατείας Ελευθερίας και του Περιβάλλοντα χώρου


13 Ιουν. 2014 16:25
Ο Δήμος Λευκωσίας ανακοινώνει ότι έληξε σήμερα, Παρασκευή 13 Ιουνίου 2014, η προθεσμία υποβολής προσφορών για το έργο Ανάπλασης της Πλατείας Ελευθερίας και του Περιβάλλοντα χώρου.
 
Προσφορές υπέβαλαν τέσσερεις εταιρείες.
 
Η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών θα ακολουθήσει τα ακόλουθα τρία στάδια:
  1. Αξιολόγηση και ετοιμασία Έκθεσης από τριμελή υπηρεσιακή επιτροπή που έχει καθοριστεί εκ των προτέρων, στο στάδιο της προετοιμασίας των εγγράφων των προσφορών. Η Έκθεση θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, έλεγχο εγκυρότητας / πληρότητας έγγραφων ώστε να διαπιστωθεί ποιοι οικονομικοί φορείς πληρούν τα κριτήρια του διαγωνισμού όπως και αριθμητικό έλεγχο των προσφορών, διαδικασία που δύναται να διαφοροποιήσει τα τελικά ποσά και τη σειρά κατάταξης των προσφερόντων.
  2. Μελέτη του συνόλου των δεδομένων (προσφορές που υποβλήθηκαν και Έκθεση Αξιολόγησης) από την Επιτροπή Προσφορών και διαμόρφωση εισήγησης προς το Συμβούλιο Προσφορών του Δήμου.
  3. Σύγκληση του Συμβουλίου Προσφορών του Δήμου, το οποίο απαρτίζεται από όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, για λήψη της τελικής απόφασης
Όπως αναμενόταν, λόγω του προηγούμενου με τις προσφορές για τη δημιουργία του υπόγειου χώρου στάθμευσης στη Λεωφόρο Ομήρου, οι οικονομικές προσφορές που υποβλήθηκαν είναι ψηλότερες από τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίστηκε στα έγγραφα του διαγωνισμού. Το δεδομένο αυτό θα αποτελέσει αντικείμενο ενδελεχούς διερεύνησης και μελέτης για να διαπιστωθεί το εύρος των διαφορών, αλλά και σε πιο βαθμό αιτιολογούνται, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη ότι:
  • Το έργο Ανάπλασης της Πλατείας Ελευθερίας είναι ένα σύνθετο και πολυδιάστατο εγχείρημα στο κέντρο της πόλης και στο χώρο του σημαντικότερου ίσως ιστορικού μνημείου της πόλης, τα ενετικά τείχη.
  • Χαρακτηρίζεται από τεχνική και γεωμετρική πολυπλοκότητα και την ανάγκη μεγάλης ακρίβειας στην τελειότητα κατασκευής που προκύπτει κυρίως από το καλλιτεχνικό μέρος του έργου.
Προτεραιότητα και στόχος της Δημοτικής Αρχής ήταν και παραμένει η υλοποίηση του σημαντικού αυτού έργου εντός των χρονοδιαγραμμάτων που προβλέπει η συμφωνία χρηματοδότησής του και η καλύτερη διαχείριση του δημόσιου χρήματος.