Δήμος Λευκωσίας - Έργο Ανάπλασης της Πλατείας Ελευθερίας και του Περιβάλλοντα χώρου - Υποβολή και άνοιγμα Προσφορών
Έργο Ανάπλασης της Πλατείας Ελευθερίας και του Περιβάλλοντα χώρου - Υποβολή και άνοιγμα Προσφορών

Έργο Ανάπλασης της Πλατείας Ελευθερίας και του Περιβάλλοντα χώρου - Υποβολή και άνοιγμα Προσφορών


05 Νοε. 2014 13:00
Ο Δήμος Λευκωσίας ανακοινώνει ότι σήμερα, Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2014, υποβλήθηκαν και ανοίχθηκαν οι προσφορές για το έργο Ανάπλασης της Πλατείας Ελευθερίας και του Περιβάλλοντα χώρου.
 
Προσφορές υπέβαλαν οι ακόλουθες πέντε εταιρείες ή/και κοινοπραξίες, (κατά αλφαβητική σειρά):
 • Α.PANAYIDES CONTRACTING LTD
 • CYBARCO LTD
 • CYFIELD DEVELOPMENT LTD
 • IAKOVOU – ZEMCO JOINT VENTURE
 • LOIS BUILDERS LTD
 
Η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών περιλαμβάνει τα ακόλουθα τρία στάδια:
 1. Αξιολόγηση και ετοιμασία Έκθεσης από τριμελή υπηρεσιακή επιτροπή που έχει καθοριστεί εκ των προτέρων, στο στάδιο της προετοιμασίας των εγγράφων των προσφορών. Η Έκθεση θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, έλεγχο εγκυρότητας / πληρότητας έγγραφων ώστε να διαπιστωθεί ποιοι οικονομικοί φορείς πληρούν τα κριτήρια του διαγωνισμού όπως και αριθμητικό έλεγχο των προσφορών, διαδικασία που δύναται να διαφοροποιήσει τα τελικά ποσά και τη σειρά κατάταξης των προσφοροδοτών.
   
 2. Μελέτη του συνόλου των δεδομένων (προσφορές που υποβλήθηκαν και Έκθεση Αξιολόγησης) από την Επιτροπή Προσφορών και διαμόρφωση εισήγησης προς το Συμβούλιο Προσφορών του Δήμου.
   
 3. Σύγκληση του Συμβουλίου Προσφορών του Δήμου, το οποίο απαρτίζεται από όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, για λήψη της τελικής απόφασης
 
Ο Δήμος Λευκωσίας επενδύει στο κέντρο της πόλης με το έργο της Zaha Hadid, που παρόμοιο του δεν έχει ξαναγίνει στην Κύπρο. Είναι ένα σύνθετο και πολυδιάστατο έργο που απαιτεί μεγάλη ακρίβεια και τελειότητα κατασκευής και εμπεριέχει ιδιαίτερα καλλιτεχνικά στοιχεία.

Προτεραιότητα και στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η υλοποίηση του σημαντικού αυτού έργου εντός των χρονοδιαγραμμάτων που προβλέπει η συμφωνία χρηματοδότησής του και η καλύτερη διαχείριση του δημόσιου χρήματος.
 
Είμαστε βέβαιοι πως όταν αυτό ολοκληρωθεί θα αλλάξει την πόλη μας, θα αποτελέσει πόλο έλξης για επισκέπτες και επιχειρηματίες και θα θέσει το αστικό κέντρο σε πορεία αναζωογόνησης και ανάπτυξης.
16 Μαϊ. 2013 Ανάπλαση Πλατείας Ελευθερίας