Δήμος Λευκωσίας - Υπογραφή συμβολαίων για το έργο της Πλατείας Ελευθερίας και του Περιβάλλοντα Χώρου
Υπογραφή συμβολαίων για το έργο της Πλατείας Ελευθερίας και του Περιβάλλοντα Χώρου

Υπογραφή συμβολαίων για το έργο της Πλατείας Ελευθερίας και του Περιβάλλοντα Χώρου


23 Δεκ. 2014 11:30
Ξεκινούν οι εργασίες ολοκλήρωσης του έργου
 
Υπογράφηκε το συμβόλαιο για την ολοκλήρωση του έργου της Πλατείας Ελευθερίας και του Περιβάλλοντα Χώρου από τον Δήμαρχο Λευκωσίας Κωνσταντίνο Γιωρκάτζη και τον Σύμβουλο – Γραμματέα Σωτήρη Λοή εκ μέρους της εταιρείας LOIS Builders Ltd στο Δημαρχείο Λευκωσίας την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2014. Τα έγγραφα συνυπογράψαν o Αντώνης Αντωνίου και η Μέλια Αβραάμ, δυο από τους εκπρόσωπους των δημοτικών ομάδων.
 
Η αξία του συμβολαίου ανέρχεται σε €13.505.247,30 πλέον ΦΠΑ. Οι εργασίες  συμπεριλαμβάνουν την ολοκλήρωση του έργου «Ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας και του περιβάλλοντα χώρου» και συγκεκριμένα την κατασκευή γέφυρας-πλατείας και υποστυλωμάτων, την ανάπλαση της τάφρου και την τοπιοτέχνηση της, διορθωτικές εργασίες στα Ενετικά Τείχη, ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, εγκαταστάσεις ανελκυστήρων και εργασίες φωτισμού, εξοπλισμό (street furniture), κατασκευή καταστημάτων και χώρων υγιεινής.
 
Το έργο αναμένεται να ξεκινήσει στις 14 Ιανουαρίου 2015 και να ολοκληρωθεί σε 64 εβδομάδες.
 
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) από τον ειδικό στόχο «Αναζωογόνηση του Αστικού Περιβάλλοντος και προώθηση της Επιχειρηματικότητας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αειφόρος Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητα 2007 – 2013,  τον Κρατικό Προϋπολογισμό και το Δήμο Λευκωσίας.