Δήμος Λευκωσίας - Πρόσκληση σε διαβούλευση για το στοχευόμενο σχεδιασμό της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Λευκωσίας

Πρόσκληση σε διαβούλευση για το στοχευόμενο σχεδιασμό της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Λευκωσίας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις (2015) / Πρόσκληση σε διαβούλευση για το στοχευόμενο σχεδιασμό της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Λευκωσίας
Παρ, 09 Ιαν. 2015 13:00
Πρόσκληση σε διαβούλευση για το στοχευόμενο σχεδιασμό της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Λευκωσίας στα πλαίσια αξιοποίησης των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων της περιόδου 2014-2020

O Δήμος Λευκωσίας σε συνεργασία με το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας προγραμματίζει στις 13 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 11:00-13:00 στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας, που βρίσκεται στην Λεωφ. Νικηφόρου Φωκά 40, 1016, Λευκωσία (παραπλεύρως της Πύλης Αμμοχώστου), συνάντηση διαβούλευσης με όλους τους Διευθυντές και Προέδρους των συνδέσμων γονέων, των δημοτικών, γυμνασίων και τεχνικών σχολών της Λευκωσίας, με στόχο την ανταλλαγή απόψεων για τον όσο το δυνατόν πιο στοχευόμενο σχεδιασμό της Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Λευκωσίας, στο πλαίσιο της υποβολής της τελικής μελέτης Στρατηγικής για Ολοκληρωμένη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη.  

Η συνάντηση θα περιλαμβάνει σύντομη παρουσίαση της ολοκληρωμένης στρατηγικής κοινωνικής πολιτικής που προτείνει ο Δήμος Λευκωσίας για τη νέα χρηματοδοτική περίοδο και θα ακολουθήσει συζήτηση με στόχο την διερεύνηση των αναγκών, ώστε η παρέμβαση της τοπικής αυτοδιοίκησης να γίνεται στοχευόμενα και συμπληρωματικά μέσω των υφιστάμενων ή/και νέων προγραμμάτων κοινωνικής πρόνοιας.

Από το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας