Δήμος Λευκωσίας - Ανάπλαση τμήματος περιοχής Παλιού Δημαρχείου στην Εντός των Τειχών πόλη της Λευκωσίας - Φάση Δ

Ανάπλαση τμήματος περιοχής Παλιού Δημαρχείου στην Εντός των Τειχών πόλη της Λευκωσίας - Φάση Δ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις (2015) / Ανάπλαση τμήματος περιοχής Παλιού Δημαρχείου στην Εντός των Τειχών πόλη της Λευκωσίας - Φάση Δ
Πεμ, 24 Σεπ. 2015 14:05
Ο Δήμος Λευκωσίας πληροφορεί το κοινό ότι λόγω των βελτιωτικών έργων που εκτελούνται σε τμήμα της περιοχής Παλιού Δημαρχείου, Φάση Δ, με σκοπό την αναζωογόνηση της παλιάς πόλης, η οδός Πειραιώς θα είναι προσωρινά κλειστή για τη διακίνηση τροχοφόρων από την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2015 μέχρι και την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2015.

Κατά την περίοδο αυτή οι οδηγοί παρακαλούνται να ακολουθούν την πορεία που προτείνεται από τα επιτόπου σήματα.

Πιο συγκεκριμένα:
Α. Για τη  διακίνηση από την Πύλη  Αμμοχώστου προς την οδό Τρικούπη προτείνεται όπως το κοινό ακολουθεί τη πορεία: οδός Αθηνάς - οδός Νικηφόρου Φωκά - οδός Αδαμάντιου Κοραή - οδός Ζήνωνος Κιτιέως- οδός Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’- οδός Τυλληρίας.

Β. Για τη διακίνηση από την οδό Τρικούπη προς την Πύλη  Αμμοχώστου προτείνεται όπως το κοινό ακολουθεί η πορεία: οδός Τυλληρίας - οδός Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’- οδός Ζήνωνος Κιτιέως - οδός Αδαμάντιου Κοραή - οδός Νικηφόρου Φωκά- οδός Αθηνάς

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και τον Κρατικό Προϋπολογισμό για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 με στόχο την αναζωογόνηση υποβαθμισμένων αστικών περιοχών στο Δήμο Λευκωσίας

Για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις παρακαλείται το κοινό όπως επικοινωνεί μαζί  μας στο τηλέφωνο 22797556, Σίμος Δρουσιώτης και επισκεφθεί την ιστοσελίδα μας www.nicosia.org.cy.  

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και τον Κρατικό Προϋπολογισμό για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 με στόχο την αναζωογόνηση υποβαθμισμένων αστικών περιοχών στο Δήμο Λευκωσίας.