Δήμος Λευκωσίας - Εγκαίνια του νέου σύγχρονου εξοπλισμού και της ανάπλασης της τάφρου κάτω από τον σταθμό

Εγκαίνια του νέου σύγχρονου εξοπλισμού και της ανάπλασης της τάφρου κάτω από τον σταθμό

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις (2015) / Εγκαίνια του νέου σύγχρονου εξοπλισμού και της ανάπλασης της τάφρου κάτω από τον σταθμό
Τετ, 14 Οκτ. 2015 12:35
ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ ΣΕ ΜΕΣΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΟΛΩΜΟΥ

Με την ολοκλήρωση των έργων του Σταθμού Μετεπιβίβασης σε Μέσα των Δημοσίων Μεταφορών στην Πλατεία Σολωμού με την εγκατάσταση ηλεκτρονικού εξοπλισμού, την ανάπλαση του κήπου στην τάφρο και τη δημιουργία σήραγγας κάτω από την Πλατεία Σολωμού τελέστηκαν τα εγκαίνια από τη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Ολυμπία Στυλιανού εκ μέρους του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Μάριου Δημητριάδη την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2015 στην τάφρο της Πλατείας Σολωμού.

Η τρίτη φάση αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού, που παρέχει τη δυνατότητα για έγκαιρη και αξιόπιστη πληροφόρηση των επιβατών αλλά και αποτελεσματικότερη παρακολούθηση και διαχείριση της υπηρεσίας που παρέχεται από τις δημόσιες μεταφορές της Λευκωσίας. Έχει ήδη εγκατασταθεί και λειτουργεί στο Σταθμό Μετεπιβίβασης ηλεκτρονικό σύστημα πληροφόρησης των επιβατών και παρακολούθησης της εκτέλεσης των διαδρομών των λεωφορείων. Το σύστημα διαθέτει οθόνες συγκεντρωτικής πληροφόρησης των δρομολογίων, πινακίδες σε κάθε στάση, όπου παρέχονται πληροφορίες για τις επόμενες 3 αναχωρήσεις των λεωφορείων, σύστημα για ηχητικές ανακοινώσεις, infokiosks, σύστημα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης κ. ά.

Η τέταρτη φάση αφορά την αναδιαμόρφωση του ευρύτερου χώρου της Πλατείας Σολωμού ώστε να παρέχονται αναγκαίες ανέσεις και διευκολύνσεις στους χρήστες αλλά και να διασφαλίζονται οι αναγκαίες προσβάσεις για πεζούς, άτομα με κινητικά προβλήματα και ποδηλάτες από και προς το Σταθμό Μετεπιβίβασης. Έχουν, λοιπόν, δημιουργηθεί χώροι υγιεινής και μικροί εμπορικοί και αποθηκευτικοί χώροι στη σήραγγα που έχει διανοιχθεί στο επίπεδο της Τάφρου, ενώ έχει εγκατασταθεί κατάλληλος φωτισμός και εξοπλισμός για υπαίθριες εκδηλώσεις. Στον υπαίθριο χώρο έχει διαμορφωθεί κήπος, όπου εγκαταστάθηκε  υπαίθριος εξοπλισμός και αναβαθμίστηκε το σύστημα απορροής όμβριων υδάτων και άρδευσης.

Ο Δήμαρχος Λευκωσίας Κωνσταντίνος Γιωρκάρζης στον χαιρετισμό του τόνισε ότι «έχουμε πλήρη συνείδηση ότι η βιώσιμη κινητικότητα είναι καθοριστικής σημασίας για την περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική βιωσιμότητα της πρωτεύουσας της Κύπρου. Οι πόλεις που ακολούθησαν με συνέπεια και μεθοδικότητα τη στροφή στη βιώσιμη κινητικότητα έχουν σήμερα να επιδείξουν αξιοθαύμαστη ποιότητα ζωής, καινοτομία σε διάφορες λειτουργίες της πόλης, προσέλκυση επενδύσεων και κατοίκων, και γενικά ζωηρή δραστηριότητα σε όλα τα επίπεδα.  Μέσω της επένδυσης σε υποδομές και μέτρα που ενισχύουν τη βιώσιμη κινητικότητα επιδιώκουμε να διασφαλίσουμε για τη Λευκωσία και τους πολίτες της μια σειρά πλεονεκτημάτων όπως:
- Βελτιωμένη κινητικότητα και προσβασιμότητα σε θέσεις εργασίας, αγαθά και υπηρεσίες για όλες τις ομάδες των πολιτών
- Αύξηση της αποτελεσματικότητας και της οικονομικής αποδοτικότητας των αστικών μεταφορών
- Καλύτερη ποιότητα ζωής, με ενίσχυση της ελκυστικότητας του αστικού περιβάλλοντος και της φιλικότητας του προς τον άνθρωπο 
- Βελτιωμένη ποιότητα του αέρα, μείωση του θορύβου και βελτιωμένες συνθήκες για την προστασία της υγείας των πολιτών
- Εικόνα πόλης που τολμά τομές, με όραμα για το μέλλον,
- Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στο εθνικό και διεθνές περιβάλλον.
 
Στα έργα που θα συμβάλουν σημαντικά στην διακίνηση του κοινού στην πόλη με περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο και ταυτόχρονα στην αναζωογόνηση του κέντρου της Λευκωσίας περιλαμβάνονται:
-Η αγορά στόλου μικρών λεωφορείων για την παροχή πρότυπης υπηρεσίας με διαδρομές που θα καλύπτουν όλο το ιστορικό κέντρο και  θα συνδέει το σύγχρονο αστικό εμπορικό κέντρο με την παλιά πόλη
- Η ανάπλαση  του εμπορικού τριγώνου Μακαρίου, Στασικράτους, Ευαγόρου, με μέτρα όπως η πεζοδρομοποίηση, η εισαγωγή  λεωφορειολωρίδων και η βελτίωση των συνθηκών διακίνησης πεζών και ποδηλάτων
- Η ανάπλαση του εξωτερικού περιμετρικού τόξου των τειχών και της τάφρου από την Πλατεία Ελευθερίας μέχρι τη Γέφυρα Μακαρίου Β’ ( γνωστή ως  άνοιγμα Κολοκάση), με σημαντικές διευκολύνσεις για πεζούς και ποδήλατα
- Η μονοδρόμηση των Λεωφόρων Μακαρίου και Καλλιπόλεως  με δημιουργία  λεωφορειολωρίδων και διευκολύνσεων για πεζούς και ποδήλατα
- Η δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων και ποδηλατοδιαδρομών για σύνδεση των πανεπιστημίων με το κέντρο της Λευκωσίας».

Στην ομιλία του Υπουργού κ. Δημητριάδη, που διάβασε η κυρία Στυλιανού δήλωσε ότι «η δημιουργία τέτοιου ολοκληρωμένου περιβάλλοντος στις αστικές περιοχές μας, πέραν των θετικών επιπτώσεων που θα έχει για τους μόνιμους κατοίκους της πόλης της Λευκωσίας, θα βοηθήσουν και στη βιωσιμότητα των ντόπιων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την προσέλκυση επενδύσεων στο κέντρο της Πόλης. Αναγνωρίζοντας ότι η ανάπτυξη της οικονομίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αποτελεσματική διακίνηση και επικοινωνία, η πολιτική του Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων στοχεύει στην ολοκλήρωση και αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών, όπου αυτό απαιτείται, την βελτίωση της διαχείρισης των υφιστάμενων δικτύων αλλά και την όσο το δυνατό μεγαλύτερη εξυπηρέτηση των νέων αναγκών με μέσα μαζικής μεταφοράς.  Τα συστήματα Ευφυών Μεταφορών μπορούν να συνεισφέρουν ουσιαστικά προς την επίτευξη των στόχων αυτών.»

Όλες οι φάσεις του έργου συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ε.Ε., την Κυπριακή Δημοκρατία και το Δήμο Λευκωσίας, στα πλαίσια της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013, με ειδικό στόχο τη δημιουργία βιώσιμου συστήματος μεταφορών.