Η Λευκωσία παρουσιάζει τη στρατηγική ανάπτυξη της στο Λονδίνο στο πλαίσιο της δράσης RISE

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις 2015 / Η Λευκωσία παρουσιάζει τη στρατηγική ανάπτυξη της στο Λονδίνο στο πλαίσιο της δράσης RISE
Παρ, 20 Νοε. 2015 15:30
Ο Δήμαρχος Λευκωσίας Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης μεταβαίνει στο Λονδίνο τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2015 όπου θα συμμετάσχει στη συνάντηση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης Research centre on Interactive Media, Smart systems and Emerging technologies, με την επωνυμία RISE, στο University College London.
 
Η συνάντηση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το University College London που είναι εταίρος στο έργο. Στο πρώτο μέρος της συνάντησης εμπειρογνώμονες από το UCL και τον ευρύτερο επιχειρηματικό κόσμο θα παρουσιάσουν τις εμπειρίες τους σε θέματα καινοτομίας και καλών πρακτικών που μπορούν να εφαρμοστούν στη Λευκωσία.
 
Στη συνάντηση πέραν των μελών του δικτύου έχουν προσκληθεί να παραστούν ακαδημαϊκοί, επιχειρηματίες, νεοφυής επιχειρήσεις καθώς και εκτελεστικοί διευθυντές διαφορών εκκολαπτηρίων.
 
Έχει προγραμματιστεί επίσης ανοιχτή συζήτηση και παρουσίαση της Δράσης με προσκεκλημένους τόσο από τον επιχειρηματικό όσο και τον ακαδημαϊκό τομέα.
 
Ο Δήμαρχος Λευκωσίας θα παρουσίαση την στρατηγική ανάπτυξης της πρωτεύουσας σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας συνδέοντας την με άλλες πρωτοβουλίες που προγραμματίζονται στην πόλη.
 
Επιπλέον στοχεύεται η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της πόλης μέσω της ανάπτυξης νέων συνεργασιών με άλλους φορείς του Ηνωμένου Βασιλείου. Η επίσκεψη του Δημάρχου περιλαμβάνει συναντήσεις με σημαντικούς φορείς του Λονδίνου σε θέματα έρευνας και καινοτομίας με στόχο την ανταλλαγή απόψεων και την ενδυνάμωση της στρατηγικής της Λευκωσίας ως μιας έξυπνης ευρωπαϊκής πρωτεύουσας.
 
Η Δράση RISE, χρηματοδοτείται με ποσό ύψους 500,000 ευρώ περίπου, από την 1η Φάση της Δράσης TEAMING του προγράμματος Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 
Ο Δήμος Λευκωσίας ηγείται της κοινοπραξίας που αποτελείται από το University College London του Ηνωμένου Βασιλείου, το Max Planck Institute της Γερμανίας και τα τρία δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο και το Ανοικτό Πανεπιστήμιο.