Δήμος Λευκωσίας - Διάθεση χώρων στάθμευσης στον υπόγειο χώρο στάθμευσης του Πολυεργαστηριακού Κέντρου Χρυσαλινιώτισσας
Διάθεση χώρων στάθμευσης στον υπόγειο χώρο στάθμευσης του Πολυεργαστηριακού Κέντρου Χρυσαλινιώτισσας

Διάθεση χώρων στάθμευσης στον υπόγειο χώρο στάθμευσης του Πολυεργαστηριακού Κέντρου Χρυσαλινιώτισσας


22 Δεκ. 2016 11:00
Ο Δήμος Λευκωσίας δέχεται αιτήσεις για διάθεση χώρων στάθμευσης στον υπόγειο χώρο στάθμευσης του Πολυεργαστηριακού Κέντρου Χρυσαλινιώτισσας.

Για περισσότερες πληροφορίες και για έντυπα αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης Δημοτών στα τηλέφωνα 22797192  και 22797193, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,  αλλά και στην ιστοσελίδα του Δήμου Λευκωσίας www.nicosia.org.cy.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν συμπληρωμένες στο Δήμο Λευκωσίας μέχρι την Παρασκευή  20 Ιανουαρίου 2017.    

Κριτήρια διάθεσης χώρων στάθμευσης στον Υπόγειο Χώρο Στάθμευσης του Πολυεργαστηριακού Κέντρου Χρυσαλινιώτισσας.

• Δικαίωμα χρήσης των χώρων στάθμευσης με ενοίκιο θα έχουν οι ένοικοι του Δήμου και οι κάτοικοι της περιοχής.

• Προτεραιότητα θα δοθεί σε ένοικους του Δήμου στην περιοχή, νοουμένου ότι έχουν τακτοποιημένες τις οφειλές τους στο Δήμο Λευκωσίας.

• Η χρέωση για τους κατοίκους/ενοίκους στην περιοχή έχει καθοριστεί στα € 50,00 μηνιαίως και το ενοίκιο θα καταβάλλεται στο Δήμο προκαταβολικά.