Δήμος Λευκωσίας - Ανάπλαση Τμήματος Περιοχής Παλιού Δημαρχείου στην Εντός των Τειχών πόλη της Λευκωσίας – Φάση Δ

Ανάπλαση Τμήματος Περιοχής Παλιού Δημαρχείου στην Εντός των Τειχών πόλη της Λευκωσίας – Φάση Δ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις (2017) / Ανάπλαση Τμήματος Περιοχής Παλιού Δημαρχείου στην Εντός των Τειχών πόλη της Λευκωσίας – Φάση Δ
Τρι, 09 Μαϊ. 2017 12:40
                  

Το Έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και τον Κρατικό Προϋπολογισμό για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 με στόχο την αναζωογόνηση υποβαθμισμένων αστικών περιοχών στο Δήμο Λευκωσίας

ΔΗΜΟΣ  ΛΕΥΚΩΣIΑΣ

Ο Δήμος Λευκωσίας πληροφορεί το κοινό ότι λόγω των βελτιωτικών έργων που εκτελούνται σε τμήμα της περιοχής Παλιού Δημαρχείου, Φάση Δ, με σκοπό την αναζωογόνηση της παλιάς πόλης, τμήμα της οδού Ισαακίου Κομνηνού από τη συμβολή της με την οδό Πειραιώς μέχρι τη συμβολή της με την οδό Παλιάς Ηλεκτρικής  θα είναι προσωρινά κλειστό για τη διακίνηση τροχοφόρων από τη Δευτέρα 15 Μαΐου 2017 μέχρι και την Τετάρτη 24 Μαΐου 2017.

Η μονοδρόμηση της οδού Δημαρχίας, από τη συμβολή με την οδό Αλκιβιάδους μέχρι την συμβολή με την οδό Παλιάς Ηλεκτρικής, θα αντιστραφεί με επιτρεπόμενη κατεύθυνση προς την οδό Παλιάς Ηλεκτρικής.

Η οδός Πειραιώς θα μονοδρομηθεί με επιτρεπόμενη κατεύθυνση προς την οδό Τυλληρίας.
                     
Κατά την περίοδο αυτή οι οδηγοί θα πρέπει να ακολουθούν την πορεία που προτείνεται από τα επιτόπου σήματα.

Πιο συγκεκριμένα:
Α. Για τη  διακίνηση από την Πύλη Αμμοχώστου προς την οδό Τρικούπη θα πρέπει να ακολουθείται η πορεία: οδός Αθηνάς - οδός Νικηφόρου Φωκά - οδός Αδαμάντιου Κοραή - οδός Ζήνωνος Κιτιέως- οδός Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’- οδός Τυλληρίας.

Β. Για τη διακίνηση από την οδό Τρικούπη προς την Πύλη  Αμμοχώστου θα πρέπει να ακολουθείται η πορεία: οδός Τυλληρίας - οδός Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’- οδός Ζήνωνος
Κιτιέως - οδός Αδαμάντιου Κοραή - οδός Νικηφόρου Φωκά- οδός Αθηνάς

Το Έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και τον Κρατικό Προϋπολογισμό για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 με στόχο την αναζωογόνηση υποβαθμισμένων αστικών περιοχών στο Δήμο Λευκωσίας

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες ή διευκρινίσεις παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί  μας στο τηλέφωνο 22797556, Σίμος Δρουσιώτης και επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.nicosia.org.cy 
                                          
Ο Δήμος Λευκωσίας εκφράζει τη λύπη του για τυχόν ταλαιπωρία του κοινού.