Δήμος Λευκωσίας - Προκήρυξη προσφορών για την τοποθετήσει νέων λαμπτήρων LED με στόχο την εξοικονόμηση ενέργεια

Προκήρυξη προσφορών για την τοποθετήσει νέων λαμπτήρων LED με στόχο την εξοικονόμηση ενέργεια

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις (2017) / Προκήρυξη προσφορών για την τοποθετήσει νέων λαμπτήρων LED με στόχο την εξοικονόμηση ενέργεια
Πεμ, 11 Μαϊ. 2017 12:50
Ο Δήμος Λευκωσίας πρωτοπορεί με την υλοποίηση έργου εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης των δαπανών μέσω της αντικατάστασης του Οδικού Φωτισμού της πόλης με νέους λαμπτήρες τύπου LED.

Έχουν προκηρυχθεί προσφορές για την προμήθεια και αντικατάσταση 7295 φωτιστικών σωμάτων οδικού φωτισμού στην περιοχή του Δήμου Λευκωσίας με νέα φωτιστικά σώματα τύπου Led, συμπεριλαμβανομένης και δεκαετούς συντήρησης.

Με την τοποθέτηση των νέων λαμπτήρων αναμένονται πολλαπλά οφέλη, όπως η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, η σημαντική μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα συμβάλλοντας στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα της πόλης και η εξοικονόμηση 45-50%.

Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί μία από τις βασικές δράσεις του Ενεργειακού Σχεδίου Δράσης, το οποίο ο Δήμος εφαρμόζει από το 2014 στο πλαίσιο της ενεργούς συμμετοχής του στο Σύμφωνο των Δημάρχων, για τα θέματα κλιματικής αλλαγής.

Η καλύτερη διαχείριση του φωτισμού της πόλης τόσο στη συντήρηση όσο και στην αλλαγή της νυχτερινής εικόνας, θα ενισχύσουν την διαχείριση του φωτισμού της τοπικής αρχής.

Με την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου αναμένεται σημαντική μείωση των δαπανών του Δήμου για τον Οδικό Φωτισμό, καθώς πρόκειται για επένδυση εξαιρετικά συμφέρουσα με υψηλό δείκτη εσωτερικής απόδοσης (Internal Rate of Return – IRR).

Ένα καινοτόμο στοιχείο του συγκεκριμένου έργου αποτελεί η πλήρης χαρτογράφησης των φωτιστικών σωμάτων της πόλης και εν συνεχεία σύνδεση αυτών σε σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών GIS, δημιουργώντας έναν ‘’έξυπνο’’ χάρτη διαχείρισης για την Τοπική Αρχή.

Με βάση τα έγγραφα του διαγωνισμού, η προθεσμία υποβολή προσφορών λήγει στις 10 Ιουλίου 2017.