Δήμος Λευκωσίας - Τα μικρά λεωφορεία Λευκωσίας τέθηκαν σε δοκιμαστική λειτουργία

Τα μικρά λεωφορεία Λευκωσίας τέθηκαν σε δοκιμαστική λειτουργία

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις (2017) / Τα μικρά λεωφορεία Λευκωσίας τέθηκαν σε δοκιμαστική λειτουργία
Τρι, 30 Μαϊ. 2017 15:00
Τα μικρά λεωφορεία Λευκωσίας είναι μια πρωτοποριακή και καινοτόμα υπηρεσία, προς όφελος των πολιτών και της πόλης. Δεδομένων των ιδιαιτεροτήτων της περιοχής κάλυψης, αλλά και των στόχων που έχουν τεθεί, όπως η εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία (ΑΜΕΑ), κρίθηκε αναγκαία η δοκιμαστική λειτουργία της υπηρεσίας για κάποιο χρονικό διάστημα.

Ήδη, εδώ και μερικές μέρες τα μικρά λεωφορεία λειτουργούν δοκιμαστικά ώστε να εντοπιστούν, καταγραφούν και επιλυθούν όλες οι εκκρεμότητες και προβλήματα που αφορούν την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία τους, για σκοπούς τηλεματικής (ATS), εκπαίδευσης προσωπικού, κατανάλωσης καυσίμων, εξυπηρέτησης ωραρίου, κλπ. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας και σε συνεργασία με την οργάνωση των ΑΜΕΑ, έχουν εντοπιστεί 15 σημεία στην έκταση του δικτύου τα οποία χρήζουν επιδιόρθωσης για διευκόλυνση της πρόσβασης των ατόμων αυτών.

Ο Δήμος Λευκωσίας, σύμφωνα με τον Νόμο Περί Πρόσβασης Οδικού Μεταφορέα, είναι κάτοχος από το 2010 Άδειας Επαγγέλματος Οδικού Μεταφορέα για 15 οχήματα, τα οποία έχουν πλήρη ασφαλιστική κάλυψη. Επίσης, ο Δήμος έχει εξασφαλίσει προσωρινή άδεια χρήσης των οχημάτων για την παροχή της υπηρεσίας στο ιστορικό κέντρο.  Κατά συνεπεία μπορεί και θα συνεχίσει να κυκλοφορεί τα μικρά λεωφορεία επί δοκιμαστικής βάσης.

Παράλληλα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και όλους τους αρμόδιους φορείς, ο Δήμος εξετάζει όλες τις νομικές και άλλες παραμέτρους που αφορούν την πλήρη λειτουργία της υπηρεσίας, η οποία θα συμβάλει στη διευκόλυνση της πρόσβασης, στην εξυπηρέτηση των πολιτών και επισκεπτών στην εντός των τειχών πόλη και στη μείωση της χρήσης του αυτοκινήτου.