Δήμος Λευκωσίας - Παραχώρηση πέντε υποτροφιών από το Intercollege για το ακαδημαϊκό έτος 2017 - 2018

Παραχώρηση πέντε υποτροφιών από το Intercollege για το ακαδημαϊκό έτος 2017 - 2018

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις (2017) / Παραχώρηση πέντε υποτροφιών από το Intercollege για το ακαδημαϊκό έτος 2017 - 2018
Τρι, 11 Ιουλ. 2017 12:45
Ο Δήμος Λευκωσίας ανακοινώνει ότι γίνονται δεκτές αιτήσεις για την παραχώρηση πέντε υποτροφιών, που έχουν διατίθενται από το INTERCOLLEGE και θα είναι σε ισχύ από το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018.

Οι υποτροφίες αφορούν όλα τα προγράμματα του INTERCOLLEGE και θα ισχύουν για όλα τα χρόνια σπουδών νοουμένου ότι η φοίτηση θα είναι πλήρης (full time)

 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Εισδοχής Φοιτητών στο 22-842500, 22-842572/3, φαξ: 22-842556 και admissions-nic@intercollege.ac.cy