Δήμος Λευκωσίας - Υποτροφίες από το Πανεπιστήμιο Frederick στους δημότες Λευκωσίας (2017)

Υποτροφίες από το Πανεπιστήμιο Frederick στους δημότες Λευκωσίας (2017)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις (2017) / Υποτροφίες από το Πανεπιστήμιο Frederick στους δημότες Λευκωσίας (2017)
Τετ, 02 Αυγ. 2017 14:20
Ο Δήμος Λευκωσίας ανακοινώνει ότι γίνονται δεκτές αιτήσεις για την παραχώρηση υποτροφιών από το Πανεπιστήμιο Frederick.

Οι υποτροφίες ισχύουν για όλα τα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται στο Πανεπιστήμιο Frederick, νοουμένου ότι οι υποψήφιοι πληρούν τα κριτήρια εισδοχής – ανάλογα του προγράμματος σπουδών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως, προτού υποβάλουν αίτηση,  μελετήσουν το σχετικό ενημερωτικό έντυπο και επικοινωνήσουν με το Πανεπιστήμιο για τυχόν διευκρινήσεις / πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα σπουδών και τις υποτροφίες.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν άτομα που:
1. Είναι Δημότες Λευκωσίας που κατοικούν εντός δημοτικών ορίων ή των οποίων οι γονείς κατοικούσαν μέχρι τα γεγονότα του 1974 σε περιοχή του Δήμου Λευκωσίας που σήμερα είναι κατεχόμενη.

2. Ιδιαίτερη βαρύτητα στα κριτήρια επιλογής έχει η κοινωνικοοικονομική κατάσταση του αιτητή.

Διευκρινίζεται ότι η τελική αξιολόγηση / απόφαση για την παραχώρηση των υποτροφιών θα ληφθεί από το Πανεπιστήμιο FREDERICΚ.

Πληροφορίες αναφορικά με τα πτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου Frederick για τα οποία παρέχονται υποτροφίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου www.frederick.ac.cy.  Τα ειδικά έντυπα αιτήσεων μπορείτε να τα βρείτε πιο κάτω.

Τελευταία ημερομηνία υποβολή των αιτήσεων η Τρίτη 29 Αυγούστου 2017.