Δήμος Λευκωσίας - Σχέδιο Aναβίωσης Χρυσαλινιώτισσας - Διάθεση εργαστηρίων (αρ.4 και 8) στο Πολυεργαστηριακό Κέντρο Χρυ

Σχέδιο Aναβίωσης Χρυσαλινιώτισσας - Διάθεση εργαστηρίων (αρ.4 και 8) στο Πολυεργαστηριακό Κέντρο Χρυ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις (2017) / Σχέδιο Aναβίωσης Χρυσαλινιώτισσας - Διάθεση εργαστηρίων (αρ.4 και 8) στο Πολυεργαστηριακό Κέντρο Χρυ
Τετ, 09 Αυγ. 2017 12:35
Ο Δήμος Λευκωσίας δέχεται αιτήσεις για τη διάθεση 2 εργαστηρίων (αρ. 4 και αρ. 8)  που βρίσκονται στο Πολυεργαστηριακό Κέντρο Χρυσαλινιώτισσας στην οδό Δημώνακτoς 2, στην Ενορία Χρυσαλινιώτισσας.

Για περισσότερες πληροφορίες και για έντυπα αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης Δημοτών στα τηλέφωνα 22797192  και 22797193, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,  αλλά και στην ιστοσελίδα του Δήμου Λευκωσίας www.nicosia.org.cy .

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν συμπληρωμένες στο Δήμο Λευκωσίας, στο  Κεντρικό Αρχείο του Δήμου (Δημοτικό Μέγαρο, Πλατεία Ελευθερίας)  μέχρι την  Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017.