Δήμος Λευκωσίας - Πλειοδοτικός Διαγωνισμός αρ. 123/2017 για την παραχώρηση άδειας χρήσης και λειτουργίας υπαίθριου σνα

Πλειοδοτικός Διαγωνισμός αρ. 123/2017 για την παραχώρηση άδειας χρήσης και λειτουργίας υπαίθριου σνα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις (2017) / Πλειοδοτικός Διαγωνισμός αρ. 123/2017 για την παραχώρηση άδειας χρήσης και λειτουργίας υπαίθριου σνα
Τρι, 17 Οκτ. 2017 12:10
Πλειοδοτικός Διαγωνισμός αρ. 123/2017 για την παραχώρηση άδειας χρήσης και λειτουργίας υπαίθριου σνακ μπαρ στον Δημοτικό Κήπο Λευκωσίας (παρά τη Βουλή των Αντιπροσώπων)
Για περίοδο δύο ετών με δικαίωμα στην Αναθέτουσα Αρχή για ανανέωση για ακόμα δύο


Ο Δήμος Λευκωσίας δέχεται προσφορές για την παραχώρηση άδειας χρήσης του υπαίθριου σνακ μπαρ στον Δημοτικό Κήπο Λευκωσίας (παρά τη Βουλή των Αντιπροσώπων).

Περισσότερες πληροφορίες, όρους και έντυπα υποβολής προσφοράς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν από την ιστοσελίδα του Δήμου www.nicosia.org.cy, στο πεδίο Ενημέρωση/Δημόσιες Προσφορές 2017.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο, στο κιβώτιο προσφορών στα Κεντρικά Γραφεία του Δήμου Λευκωσίας, Πλατεία Ελευθερίας μέχρι τις 10:00π.μ. της Τρίτης 7 Νοεμβρίου 2017.