Δήμος Λευκωσίας - Ο Δήμος Λευκωσίας υιοθετεί τη διακήρυξη των πόλεων για «Κοινωνικά Δικαιώματα για Όλους» στο Γκέτεμπο

Ο Δήμος Λευκωσίας υιοθετεί τη διακήρυξη των πόλεων για «Κοινωνικά Δικαιώματα για Όλους» στο Γκέτεμπο

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις (2017) / Ο Δήμος Λευκωσίας υιοθετεί τη διακήρυξη των πόλεων για «Κοινωνικά Δικαιώματα για Όλους» στο Γκέτεμπο
Πεμ, 26 Οκτ. 2017 10:40
Κοινωνικά Δικαιώματα για όλους!

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Πρόνοιας και Αντιπρόεδρος του Πολυδύναμου Κέντρου κα Κάτια Απέγητου συμμετέχει την Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2017 στις εργασίες του Φόρουμ Κοινωνικών Υποθέσεων του ευρωπαϊκού δικτύου EUROCITIES, στο Γκέτεμποργκ.

«Η στήριξη των ευάλωτων ομάδων αποτελεί διαχρονικά προτεραιότητα για την πόλη της Λευκωσίας. Αναπτύσσουμε πολιτικές κοινωνικής προστασίας, ένταξης και αποδοχής της διαφορετικότητας. Διεκδικούμε ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση της εθνικής κοινωνικής πολιτικής, διεκδικούμε εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους και συνεργαζόμαστε με το κεντρικό κράτος και την κοινωνία των πολιτών για την επίλυση των κοινωνικών ανισοτήτων και την εξασφάλιση Κοινωνικών Δικαιωμάτων για Όλους» δήλωσε ανάμεσα σε άλλα, η κυρία Απέγητου, κατά την διάρκεια της πολιτικής συνάντησης, του Φόρουμ.

Οι μεγαλύτερες  Ευρωπαϊκές πόλεις είναι έτοιμες να συνεργαστούν με τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κράτη μέλη για να διασφαλίσουν κοινωνικά δικαιώματα για όλους. Οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης βρίσκονται πιο κοντά στους πολίτες και μπορούν να «μεταφέρουν» τις ανησυχίες των πολιτών στο επίκεντρο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να προωθήσουν τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων. Για την επίτευξη αυτού του στόχου επιβάλλεται η συνεργασία με πολλούς  εταίρους σε όλα τα επίπεδα.

Αυτό ήταν το βασικό μήνυμα από το φόρουμ Κοινωνικών Υποθέσεων των  EUROCITIES στο Γκέτεμποργκ σήμερα, όπου παρουσιάστηκε δημοσίως η διακήρυξη για «Κοινωνικά δικαιώματα για όλους». Η διακήρυξη υιοθετήθηκε από 140 πόλεις από όλη την Ευρώπη και τη Λευκωσία και μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνει το αίτημα για μεγαλύτερη συμμετοχή διαφορετικών επιπέδων διακυβέρνησης για την οικοδόμηση μιας Ευρώπης πιο αλληλέγγυας και χωρίς αποκλεισμούς. Λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότερες από τις μισές αρχές και δικαιώματα που περιλαμβάνονται στον Ευρωπαϊκό Πυλώνα των Κοινωνικών Δικαιωμάτων συνδέονται άμεσα με το τοπικό επίπεδο, οι τοπικές αρχές μπορούν να ηγηθούν για την υλοποίησή τους, αλλά χρειάζονται υποστήριξη και αναγνώριση από την ΕΕ και τα κράτη μέλη.

Μιλώντας στο Gothenberg, η κ. Laia Ortiz, πρόεδρος του φόρουμ κοινωνικών υποθέσεων EUROCITIES και αντιδήμαρχος της Βαρκελώνης, δήλωσε:

"Πιστεύουμε ότι μια ισχυρότερη Ευρώπη είναι δυνατή μόνο αν οι άνθρωποι βρίσκονται στο επίκεντρο της. Οι πόλεις εργάζονται σκληρά για να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μέτρα απασχόλησης, κοινωνικής ένταξης, ευημερίας και να παρέχουν  υπηρεσίες για όλους τους πολίτες. Στηρίζουμε τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και διασφαλίζουμε την πρόσβαση τους σε ποιοτικές υπηρεσίες, όπως η φροντίδα παιδιών, η υγειονομική περίθαλψη και η στέγαση. Ωστόσο, η αύξηση της ανισότητας και της φτώχειας σε ολόκληρη την Ευρώπη μετά τη οικονομική κρίση έχει καταστήσει δυσκολότερη τη ζωή για πολλούς ανθρώπους. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα επιβάλλεται να αλλάξουν το οικονομικό μοντέλο της ΕΕ για να στηρίξουν τις κοινωνικές επενδύσεις σε ανθρωποκεντρικές πολιτικές και υπηρεσίες. Η κοινωνική συνοχή έχει παραμεληθεί επί μακρόν σε επίπεδο ΕΕ εις βάρος της οικονομικής ανάπτυξης - είναι καιρός να δράσουμε τώρα! Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη για να βελτιώσουμε απτά τη ζωή των πολιτών μας».

Το δίκτυο EUROCITIES καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να:

· Να εξασφαλίσουν την ουσιαστική συμμετοχή των πόλεων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

· Να αφιερώσουν πόρους από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά ταμεία για την υλοποίηση του κοινωνικού πυλώνα και να διοχετεύσουν αυτούς τους πόρους απευθείας σε τοπικό επίπεδο, όπου χρειάζονται περισσότερο.

· Να συνδέσουν την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Πυλώνα για τα Κοινωνικά Δικαιώματα με την Ατζέντα Αστικής Ανάπτυξης για την ΕΕ, όπου έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση.

· Να υιοθετήσουν τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την ενίσχυση του δικαιώματος για οικονομικά προσιτή στέγαση για όλους.

· Να δώσουν στις πόλεις ουσιαστικό συντονιστικό ρόλο στον τομές της κοινωνικής προστασίας και της κοινωνικής ένταξης, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να συμβάλουν στη διαμόρφωση των κοινωνικών πολιτικών της ΕΕ, στην παρακολούθηση και στην εφαρμογή τους σε τοπικό επίπεδο.

· Να προωθήσουν την αλλαγή του οικονομικού μοντέλου της ΕΕ ώστε να συμπεριληφθούν πόροι για κοινωνικές πολιτικές και κοινωνικές υπηρεσίες ως επένδυση αντικαθιστώντας τα μέτρα λιτότητας με μέτρα κοινωνικών επενδύσεων.
Οι Τοπικές Αρχές είναι έτοιμες να συνεργαστούν με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη ώστε να γίνουν τα Κοινωνικά Δικαιώματα πραγματικότητα.  Είναι έτοιμες  να ηγηθούν της πορείας προς μια ισχυρότερη κοινωνική Ευρώπη.

Από τον Δήμο Λευκωσίας