Δήμος Λευκωσίας - Ο Δήμος Λευκωσίας δέχεται εισηγήσεις για τα έγγραφα διαγωνισμού για την ενοικίαση της καφετέριας στη

Ο Δήμος Λευκωσίας δέχεται εισηγήσεις για τα έγγραφα διαγωνισμού για την ενοικίαση της καφετέριας στη

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις (2017) / Ο Δήμος Λευκωσίας δέχεται εισηγήσεις για τα έγγραφα διαγωνισμού για την ενοικίαση της καφετέριας στη
Πεμ, 26 Οκτ. 2017 12:20
Ο Δήμος Λευκωσίας ανακοινώνει ότι με την επικείμενη ολοκλήρωση του έργου της Ανάπλασης της Πλατείας Ελευθερίας και του Περιβάλλοντα Χώρου ετοιμάζει έγγραφα διαγωνισμού για την ενοικίαση της καφετέριας που βρίσκεται στη δυτική τάφρο του πάρκου.

Το προσχέδιο των εγγράφων του διαγωνισμού για εκδήλωση ενδιαφέροντος από οικονομικούς φορείς για μίσθωση της καφετέριας που βρίσκεται στο έργο της Ανάπλασης της Πλατείας Ελευθερίας και του Περιβάλλοντα Χώρου, που καθορίζει τα κριτήρια επιλογής, βρίσκεται πιο κάτω και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να το μελετήσουν και αν έχουν οποιεσδήποτε εισηγήσεις να τις υποβάλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: maria.ioannou@nicosiamuncipality.org.cy ή στο τηλεομοιότυπο 22677166, μέχρι τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017. Εισηγήσεις που θα υποβληθούν μετά από αυτή την ημερομηνία δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Οι εισηγήσεις που θα προέλθουν από τους οικονομικούς φορείς θα μελετηθούν και όσες από αυτές κριθεί ότι θα συνεισφέρουν εποικοδομητικά στο διαγωνισμό, θα υιοθετηθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού. Η Επιτροπή δεν είναι υποχρεωμένη να δεχθεί όλες τις εισηγήσεις. 

Επισυνάπτεται το προσχέδιο των εγγράφων.