Δήμος Λευκωσίας - Ο Δήμος Λευκωσίας δέχεται εισηγήσεις για τα έγγραφα διαγωνισμού - παράταση υποβολής

Ο Δήμος Λευκωσίας δέχεται εισηγήσεις για τα έγγραφα διαγωνισμού - παράταση υποβολής

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις (2017) / Ο Δήμος Λευκωσίας δέχεται εισηγήσεις για τα έγγραφα διαγωνισμού - παράταση υποβολής
Δευ, 06 Νοε. 2017 14:59
Ο Δήμος Λευκωσίας δέχεται εισηγήσεις για τα έγγραφα διαγωνισμού για την ενοικίαση της καφετέριας στη δυτική τάφρο του πάρκου της Πλατείας Ελευθερίας
 
Δίνεται παράταση για την υποβολή των εισηγήσεων μέχρι τη Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2017
 
Ο Δήμος Λευκωσίας ανακοινώνει ότι με την επικείμενη ολοκλήρωση του έργου της Ανάπλασης της Πλατείας Ελευθερίας και του Περιβάλλοντα Χώρου ετοιμάζει έγγραφα διαγωνισμού για την ενοικίαση της καφετέριας που βρίσκεται στη δυτική τάφρο του πάρκου.
 
Το προσχέδιο των εγγράφων του διαγωνισμού για εκδήλωση ενδιαφέροντος από οικονομικούς φορείς για μίσθωση της καφετέριας που βρίσκεται στο έργο της ανάπλασης της Πλατείας Ελευθερίας και του Περιβάλλοντα χώρου, που καθορίζει τα κριτήρια επιλογής, βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου www.nicosia.org.cy στις Ανακοινώσεις και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να το μελετήσουν και αν έχουν οποιεσδήποτε εισηγήσεις να τις υποβάλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: maria.ioannou@nicosiamuncipality.org.cy ή στο τηλεομοιότυπο 22677166, μέχρι τη Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2017. Εισηγήσεις που θα υποβληθούν μετά από αυτή την ημερομηνία δεν θα γίνονται αποδεκτές.
 
Οι εισηγήσεις που θα προέλθουν από τους οικονομικούς φορείς θα μελετηθούν και όσες από αυτές κριθεί ότι θα συνεισφέρουν εποικοδομητικά στο διαγωνισμό, θα υιοθετηθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού. Η Επιτροπή δεν είναι υποχρεωμένη να δεχθεί όλες τις εισηγήσεις.
 
Τηλέφωνο επικοινωνίας 22797234 – κα. Μαρία Ιωάννου