Δήμος Λευκωσίας - Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στην οδό Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και η οδός έχει δοθεί στην κυκλοφορία

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στην οδό Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και η οδός έχει δοθεί στην κυκλοφορία

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις (2017) / Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στην οδό Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και η οδός έχει δοθεί στην κυκλοφορία