Δήμος Λευκωσίας - Δήλωση της Συντονίστριας του Έργου Πλατείας Ελευθερίας κας Αγνής Πετρίδου

Δήλωση της Συντονίστριας του Έργου Πλατείας Ελευθερίας κας Αγνής Πετρίδου

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις (2017) / Δήλωση της Συντονίστριας του Έργου Πλατείας Ελευθερίας κας Αγνής Πετρίδου
Τετ, 22 Νοε. 2017 16:55
Η πρόοδος κατασκευαστικών έργων δεν αξιολογείται, ούτε σε ανοικτές συζητήσεις ούτε μέσω δημοσιευμάτων. Υπάρχει Νόμος περί δημοσίων συμβάσεων ο οποίος καθορίζει σε ποια όργανα πρέπει να συζητούνται τα συγκεκριμένα θέματα και να λαμβάνονται σοβαρές αποφάσεις.

Την Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2017 έγινε περιήγηση των εμπλεκομένων φορέων στο έργο της Πλατείας Ελευθερίας. Κατά τη διάρκεια της περιήγησης έγινε αξιολόγηση της εξέλιξης του έργου, ανταλλάχθηκαν απόψεις και τόσο ο Εργοδότης, δηλαδή ο Δήμος Λευκωσίας, όσο και ο Αρχιτέκτονας κατέληξαν σε σειρά αυστηρών οργανωτικών μέτρων τα οποία προτίθενται να λάβουν ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του έργου.

Όπως έχουμε ήδη δηλώσει, εντός Ιανουαρίου θα δοθεί πρόσβαση στο κοινό διά μέσου της γέφυρας της Πλατείας Ελευθερίας και θα ανοίξει η οδός Κωστάκη Παντελίδη για πρόσβαση για τα αυτοκίνητα. 

Η γέφυρα δεν θα δοθεί στο κοινό σε όλη την έκτασή της επειδή τα δείγματα του δυτικού στηθαίου δεν ικανοποίησαν τεχνικά και πλέον προχωρούμε σε πρόσληψη από το εξωτερικό εξειδικευμένου οίκου για την κατασκευή του, λόγω μεγαλύτερης εμπειρίας. Για τον ίδιο λόγο, η κατασκευή των μαρμάρινων γλυπτών που θα τοποθετηθούν στα υδάτινα στοιχεία, κατασκευάζονται και αυτά στο εξωτερικό.

Οι εργασίες ολοκλήρωσης της γέφυρας προχωρούν. Οποιοσδήποτε επισκεφθεί το εργοτάξιο θα δει με τα ίδια του τα μάτια έντονη διεξαγωγή εργασιών, με περισσότερους από 120 εργάτες να εργάζονται κάθε  μέρα.